Publication detail

Výuka deskriptivní geometrie na Stavební fakultě VUT a nové studijní materiály vytvářené v dynamickém systému GeoGebra

ŠAFAŘÍK, J. SLABĚŇÁKOVÁ, J. SIVČÁK, J.

Original Title

Výuka deskriptivní geometrie na Stavební fakultě VUT a nové studijní materiály vytvářené v dynamickém systému GeoGebra

Czech Title

Výuka deskriptivní geometrie na Stavební fakultě VUT a nové studijní materiály vytvářené v dynamickém systému GeoGebra

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek má za cíl seznámit s historií a současností výuky deskriptivní geometrie na Stavební fakultě VUT v Brně a novými směry při vytváření výukových materiálů, především za pomoci dynamického systému GeoGebra.

Czech abstract

Příspěvek má za cíl seznámit s historií a současností výuky deskriptivní geometrie na Stavební fakultě VUT v Brně a novými směry při vytváření výukových materiálů, především za pomoci dynamického systému GeoGebra.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT142691,
 author="Jan {Šafařík} and Jana {Slaběňáková} and Jozef {Sivčák}",
 title="Výuka deskriptivní geometrie na Stavební fakultě VUT a nové studijní materiály vytvářené v dynamickém systému GeoGebra",
 annote="Příspěvek má za cíl seznámit s historií a současností výuky deskriptivní geometrie na Stavební fakultě VUT v Brně a novými směry při vytváření výukových materiálů, především za pomoci dynamického systému GeoGebra.",
 address="Slovak Society for Geometry and Graphics / Czech Society for Geometry and Graphics",
 booktitle="Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2017",
 chapter="142691",
 howpublished="print",
 institution="Slovak Society for Geometry and Graphics / Czech Society for Geometry and Graphics",
 year="2017",
 month="december",
 pages="153--162",
 publisher="Slovak Society for Geometry and Graphics / Czech Society for Geometry and Graphics",
 type="conference paper"
}