Product detail

Hodnocení provozního stavu přímočarých pneumotorů pomocí metody akustické emise

MAZAL, P. VLAŠIC, F. MAHMOUD, H. BUKÁČEK, V.

Product type

metodika certifikovaná uplatněná

Abstract

Metodika je zaměřena na hodnocení funkce a příp. stupně poškození konstrukčních prvků pneumatických mechanismů – přímočarých pneumotorů (válců) pomocí metody akustické emise. Byly detailně vysvětleny a popsány pracovní cykly válce, představeny možnosti využití zkušební stanice pro testování širokého spektra pneumotorů a navržen algoritmus vyhodnocování provozního stavu válců. Uplatněná metodika byla vypracována jako komplexní postup pro standardizování zkoušek pneumatických válců.

Keywords

pneumatická válec; diagnostika; akustická emise; provozní stav

Create date

07.12.2017

Location

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženárství, Ústav konstruování, Technická 2, Brno Poličské strojírny a.s., Bořiny 1145, 57201 Polička