Product detail

ADAM TSS

KOVÁŘ, J. RUČKA, J. ANDRŠ, O.

Product type

software

Abstract

Softwarový modul pro stochastickou a hydraulickou analýzu tlakových stokových sítí

Keywords

software; stochastická analýza; tlakové stokové sítě

Create date

07.12.2017

Location

FSI VUT VUTBR

www