Product detail

Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního objektu VD Nové Heřminovy

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Product type

prototyp

Abstract

Účelem hydraulických zkoušek na prostorovém modelu 5 úplných přelivných bloků je provést ověření průtokových kapacit přelivu, spodních výpustí při provozu samostatném i současném (kombinovaném – v provozu vypouštění všemi i 3 výpustmi a přepad přes přeliv) v závislosti na úrovni hladiny vody v nádrži a odpovídající úrovni hladiny vody v odpadním korytě.

Keywords

přeliv, kapacita, spodní výpust

Create date

31.01.2017

Location

Budova F1

www