Publication detail

Autentizace IoT zařízení protokolem OAuth2 nebo HTTP(S) pro ukládání Big Data přes REST API

ŠEDA, P. MAŠEK, P. HOŠEK, J.

Original Title

Autentizace IoT zařízení protokolem OAuth2 nebo HTTP(S) pro ukládání Big Data přes REST API

Czech Title

Autentizace IoT zařízení protokolem OAuth2 nebo HTTP(S) pro ukládání Big Data přes REST API

Language

cs

Original Abstract

V dnešní době velmi rychle roste význam IoT aplikací na trhu. V závislosti na tom se zvyšuje význam vhodného ukládání dat z IoT aplikací, u kterých je vhodné posílat data na server popřípadě od něj dostávat instrukce. Je tedy vhodné zabývat se problematikou Big Data a také autentizací komunikace IoT zařízení se serverem, proto jsou v této práci modelovány a porovnány autentizace IoT zařízení protokoly OAuth2 nebo HTTP(S), které patří mezi základní 2 standardy pro autentizaci. Výstupem článku je srovnání rychlosti uložení dat při zasílání zpráv ve formátu JSON nebo XML a rovněž při způsobu autentizace přes HTTP Digest nebo OAuth2.

Czech abstract

V dnešní době velmi rychle roste význam IoT aplikací na trhu. V závislosti na tom se zvyšuje význam vhodného ukládání dat z IoT aplikací, u kterých je vhodné posílat data na server popřípadě od něj dostávat instrukce. Je tedy vhodné zabývat se problematikou Big Data a také autentizací komunikace IoT zařízení se serverem, proto jsou v této práci modelovány a porovnány autentizace IoT zařízení protokoly OAuth2 nebo HTTP(S), které patří mezi základní 2 standardy pro autentizaci. Výstupem článku je srovnání rychlosti uložení dat při zasílání zpráv ve formátu JSON nebo XML a rovněž při způsobu autentizace přes HTTP Digest nebo OAuth2.

Documents

BibTex


@article{BUT141475,
 author="Pavel {Šeda} and Pavel {Mašek} and Jiří {Hošek}",
 title="Autentizace IoT zařízení protokolem OAuth2 nebo HTTP(S) pro ukládání Big Data přes REST API",
 annote="V dnešní době velmi rychle roste význam IoT aplikací na trhu. V závislosti na tom se zvyšuje význam vhodného ukládání dat z IoT aplikací, u kterých je vhodné posílat data na server popřípadě od něj dostávat instrukce. Je tedy vhodné zabývat se problematikou Big Data a také autentizací komunikace IoT zařízení se serverem, proto jsou v této práci modelovány a porovnány autentizace IoT zařízení protokoly OAuth2 nebo HTTP(S), které patří mezi základní 2 standardy pro autentizaci. Výstupem článku je srovnání rychlosti uložení dat při zasílání zpráv ve formátu JSON nebo XML a rovněž při způsobu autentizace přes HTTP Digest nebo OAuth2.",
 chapter="141475",
 howpublished="online",
 number="4",
 volume="20",
 year="2017",
 month="december",
 pages="1--7",
 type="journal article - other"
}