Publication detail

For which higher order spectra can be used?

SMÉKAL, Z. FANČAL, P.

Original Title

K čemu se dají použít spektra vyšších řádů?

Czech Title

K čemu se dají použít spektra vyšších řádů?

English Title

For which higher order spectra can be used?

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Výkonová spektrální hustota (PSD) stačí k úplnému statistickému popisu normálního (Gaussova) náhodného procesu se známou střední hodnotou. Ovšem v některých praktických úlohách hledáme odlišnosti od normality a hledáme například výskyt nelinearit. Takové informace můžeme získat ze spekter vyšších řádů.

Czech abstract

Výkonová spektrální hustota (PSD) stačí k úplnému statistickému popisu normálního (Gaussova) náhodného procesu se známou střední hodnotou. Ovšem v některých praktických úlohách hledáme odlišnosti od normality a hledáme například výskyt nelinearit. Takové informace můžeme získat ze spekter vyšších řádů.

English abstract

Power Spectral Density (PSD) is sufficient for a complete statistical description of a normal (Gaussian) random process with a known mean value. However, in some practical tasks, we look for differences from normal, and we are looking, for example, for the occurrence of nonlinearities. Such information can be obtained from higher order spectra. ů.

Keywords

bispectrum, trispectrum, power spectral density

Released

02.11.2017

Publisher

Sdělovací technika

Location

Praha, ČR

Pages from

26

Pages to

30

Pages count

5

URL

BibTex


@article{BUT140944,
 author="Zdeněk {Smékal} and Petr {Fančal}",
 title="K čemu se dají použít spektra vyšších řádů?",
 annote="Výkonová spektrální hustota (PSD) stačí k úplnému statistickému popisu normálního (Gaussova) náhodného procesu se známou střední hodnotou. Ovšem v některých praktických úlohách hledáme odlišnosti od normality a hledáme například výskyt nelinearit. Takové informace můžeme získat ze spekter vyšších řádů.",
 address="Sdělovací technika",
 chapter="140944",
 howpublished="print",
 institution="Sdělovací technika",
 number="11",
 volume="2017",
 year="2017",
 month="november",
 pages="26--30",
 publisher="Sdělovací technika",
 type="journal article"
}