Publication detail

Numerické metody

Original Title

Numerické metody

Czech Title

Numerické metody

Language

cs

Original Abstract

Skriptum je úvodem do problematiky numerických výpočtů. Věnuje se těmto tématům: soustavy lineárních rovnic, interpolace, metoda nejmenších čtverců, numerický výpočet derivace a integrálu, nelineární rovnice a optimalizace.

Czech abstract

Skriptum je úvodem do problematiky numerických výpočtů. Věnuje se těmto tématům: soustavy lineárních rovnic, interpolace, metoda nejmenších čtverců, numerický výpočet derivace a integrálu, nelineární rovnice a optimalizace.

Documents

BibTex


@misc{BUT140713,
 author="Libor {Čermák} and Rudolf {Hlavička}",
 title="Numerické metody",
 annote="Skriptum je úvodem do problematiky numerických výpočtů. Věnuje se těmto tématům: soustavy lineárních rovnic, interpolace, metoda nejmenších čtverců, numerický výpočet derivace a integrálu, nelineární rovnice a optimalizace.",
 address="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno",
 chapter="140713",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno",
 year="2016",
 month="december",
 pages="1--110",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno",
 type="course reader"
}