Publication detail

Lidský faktor při řízení letu a jeho kvantifikace

Original Title

Lidský faktor při řízení letu a jeho kvantifikace

Czech Title

Lidský faktor při řízení letu a jeho kvantifikace

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek shrnuje čtyřletou činnost řešitelů v projektu TAČR v oblasti analýzy modelů chování člověka - pilota při řízení letu letounu. V průběhu uvedeného období byla realizována celá řada měření reakcí pilotů na externí podnět - změnu parametrů letu letounu. Měření se odehrávalo na dostupných leteckých simulátorech, a to jak nepohyblivých, tak i s pohyblivou základnou. Každý měřený pilot byl testován 10 definovanými náhlými změnami výšky letu. Úkolem pilota při tomto testu byl návrat do původní letové hladiny. Celý průběh testu byl vždy zaznamenán v podobě datových souborů, kde se zaznamenávaly s periodou 20 resp. 50 ms všechny potřebné parametry letu i reakce pilota. Záznamy z měření byly následně podrobeny matematickým analýzám s využitím historicky známých modelů chování člověka při řízení technického systému. Na základě výsledků těchto analýz pak bylo možné vyhodnotit jednotlivé parametry, které vypovídají o schopnostech či možnostech člověka – pilota řídit daný proces, v tomto případě simulovaný let letounu. Řada pilotů navíc procházela v tomto období praktickým leteckým výcvikem, po němž nadcházelo další testování. Bylo tedy možné provádět i srovnání a základní hodnocení kvality a stavu jejich vycvičenosti.

Czech abstract

Příspěvek shrnuje čtyřletou činnost řešitelů v projektu TAČR v oblasti analýzy modelů chování člověka - pilota při řízení letu letounu. V průběhu uvedeného období byla realizována celá řada měření reakcí pilotů na externí podnět - změnu parametrů letu letounu. Měření se odehrávalo na dostupných leteckých simulátorech, a to jak nepohyblivých, tak i s pohyblivou základnou. Každý měřený pilot byl testován 10 definovanými náhlými změnami výšky letu. Úkolem pilota při tomto testu byl návrat do původní letové hladiny. Celý průběh testu byl vždy zaznamenán v podobě datových souborů, kde se zaznamenávaly s periodou 20 resp. 50 ms všechny potřebné parametry letu i reakce pilota. Záznamy z měření byly následně podrobeny matematickým analýzám s využitím historicky známých modelů chování člověka při řízení technického systému. Na základě výsledků těchto analýz pak bylo možné vyhodnotit jednotlivé parametry, které vypovídají o schopnostech či možnostech člověka – pilota řídit daný proces, v tomto případě simulovaný let letounu. Řada pilotů navíc procházela v tomto období praktickým leteckým výcvikem, po němž nadcházelo další testování. Bylo tedy možné provádět i srovnání a základní hodnocení kvality a stavu jejich vycvičenosti.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT139631,
 author="Miroslav {Jirgl}",
 title="Lidský faktor při řízení letu a jeho kvantifikace",
 annote="Příspěvek shrnuje čtyřletou činnost řešitelů v projektu TAČR v oblasti analýzy modelů
chování člověka - pilota při řízení letu letounu. V průběhu uvedeného období byla realizována
celá řada měření reakcí pilotů na externí podnět - změnu parametrů letu letounu. Měření se
odehrávalo na dostupných leteckých simulátorech, a to jak nepohyblivých, tak i s pohyblivou
základnou. Každý měřený pilot byl testován 10 definovanými náhlými změnami výšky letu.
Úkolem pilota při tomto testu byl návrat do původní letové hladiny. Celý průběh testu byl
vždy zaznamenán v podobě datových souborů, kde se zaznamenávaly s periodou 20 resp. 50
ms všechny potřebné parametry letu i reakce pilota. Záznamy z měření byly následně
podrobeny matematickým analýzám s využitím historicky známých modelů chování člověka
při řízení technického systému. Na základě výsledků těchto analýz pak bylo možné
vyhodnotit jednotlivé parametry, které vypovídají o schopnostech či možnostech člověka –
pilota řídit daný proces, v tomto případě simulovaný let letounu. Řada pilotů navíc procházela
v tomto období praktickým leteckým výcvikem, po němž nadcházelo další testování. Bylo
tedy možné provádět i srovnání a základní hodnocení kvality a stavu jejich vycvičenosti.",
 address="LET'S FLY s.r.o.",
 booktitle="Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů",
 chapter="139631",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="LET'S FLY s.r.o.",
 year="2017",
 month="september",
 pages="5--19",
 publisher="LET'S FLY s.r.o.",
 type="conference paper"
}