Publication detail

Robotické měření záření gama

Original Title

Robotické měření záření gama

Czech Title

Robotické měření záření gama

Language

cs

Original Abstract

Tento článek představuje pokročilou robotickou platformu pro měření radiace. Jsou zde navrhnuty algoritmy pro radiační mapování a lokalizaci ztracených zdrojů. Lokalizace je založená na sledování gradientu intenzity. Je popsána metoda pro interpolaci souřadnic zdrojů. Použitelnost algoritmů je dokládána realizací experimentů se skutečnými zářiči.

Czech abstract

Tento článek představuje pokročilou robotickou platformu pro měření radiace. Jsou zde navrhnuty algoritmy pro radiační mapování a lokalizaci ztracených zdrojů. Lokalizace je založená na sledování gradientu intenzity. Je popsána metoda pro interpolaci souřadnic zdrojů. Použitelnost algoritmů je dokládána realizací experimentů se skutečnými zářiči.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT138980,
 author="Tomáš {Lázna}",
 title="Robotické měření záření gama",
 annote="Tento článek představuje pokročilou robotickou platformu pro měření radiace. Jsou zde navrhnuty algoritmy pro radiační mapování a lokalizaci ztracených zdrojů. Lokalizace je založená na sledování gradientu intenzity. Je popsána metoda pro interpolaci souřadnic zdrojů. Použitelnost algoritmů je dokládána realizací experimentů se skutečnými zářiči.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 booktitle="Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017",
 chapter="138980",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 year="2017",
 month="april",
 pages="196--198",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 type="conference paper"
}