Publication detail

Možnosti inovace struktury CMOS Miller OTA s využitím Teorie řešení inovačních zadání (TRIZ)

POLEŠÁKOVÁ, Z. JEŘÁBEK, J.

Original Title

Možnosti inovace struktury CMOS Miller OTA s využitím Teorie řešení inovačních zadání (TRIZ)

Czech Title

Možnosti inovace struktury CMOS Miller OTA s využitím Teorie řešení inovačních zadání (TRIZ)

Language

cs

Original Abstract

Článek je zaměřen na aplikaci jedné z metodologií podpory kreativního myšlení na známou mikroelektronickou strukturu CMOS Miller OTA. Zvolenou metodologií je Teorie Řešení Invenčních Zadání (TRIZ). V duchu metodologie TRIZ byla struktura nově analyzována. Analýza je podrobně a graficky zpracována v článku. Syntetická část článku je pojata formou otázek, které si mohou položit odborníci pracující v mikroelektronickém návrhu a technologii. Poukazuje také na potenciál ke spolupráci mezi technology a návrháři. Jedním ze zásadních výstupů článku je příčinně-následkový řetězec, který má rovněž didaktickou hodnotu a zachycuje, jak na sobě závisí jednotlivé parametry a vlastnosti této známé mikroelektronické struktury, které jsou obvykle popsány četnými rovnicemi. Grafický popis tyto rovnice vhodně doplňuje a usnadňuje pochopení problematiky.

Czech abstract

Článek je zaměřen na aplikaci jedné z metodologií podpory kreativního myšlení na známou mikroelektronickou strukturu CMOS Miller OTA. Zvolenou metodologií je Teorie Řešení Invenčních Zadání (TRIZ). V duchu metodologie TRIZ byla struktura nově analyzována. Analýza je podrobně a graficky zpracována v článku. Syntetická část článku je pojata formou otázek, které si mohou položit odborníci pracující v mikroelektronickém návrhu a technologii. Poukazuje také na potenciál ke spolupráci mezi technology a návrháři. Jedním ze zásadních výstupů článku je příčinně-následkový řetězec, který má rovněž didaktickou hodnotu a zachycuje, jak na sobě závisí jednotlivé parametry a vlastnosti této známé mikroelektronické struktury, které jsou obvykle popsány četnými rovnicemi. Grafický popis tyto rovnice vhodně doplňuje a usnadňuje pochopení problematiky.

Documents

BibTex


@article{BUT138411,
 author="Zuzana {Bečková} and Jan {Jeřábek}",
 title="Možnosti inovace struktury CMOS Miller OTA s využitím Teorie řešení inovačních zadání (TRIZ)",
 annote="Článek je zaměřen na aplikaci jedné z metodologií podpory kreativního myšlení na známou
mikroelektronickou strukturu CMOS Miller OTA. Zvolenou metodologií je Teorie Řešení Invenčních
Zadání (TRIZ). V duchu metodologie TRIZ byla struktura nově analyzována. Analýza je podrobně a
graficky zpracována v článku. Syntetická část článku je pojata formou otázek, které si mohou položit
odborníci pracující v mikroelektronickém návrhu a technologii. Poukazuje také na potenciál ke
spolupráci mezi technology a návrháři. Jedním ze zásadních výstupů článku je příčinně-následkový
řetězec, který má rovněž didaktickou hodnotu a zachycuje, jak na sobě závisí jednotlivé parametry a
vlastnosti této známé mikroelektronické struktury, které jsou obvykle popsány četnými rovnicemi.
Grafický popis tyto rovnice vhodně doplňuje a usnadňuje pochopení problematiky.",
 chapter="138411",
 howpublished="online",
 number="10",
 volume="18",
 year="2017",
 month="august",
 pages="1--7",
 type="journal article - other"
}