Publication detail

On Checking of GNSS Receiver Accuracy

BUREŠ, J. ŠVÁBENSKÝ, O. HOŘEJŠ, M.

Original Title

K problematice kontroly přesnosti aparatur GNSS

Czech Title

K problematice kontroly přesnosti aparatur GNSS

English Title

On Checking of GNSS Receiver Accuracy

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá problematikou kontroly přesnosti systémů GNSS na nově vybudované dálkoměrné a GNSS základně Brno - Jih.

Czech abstract

Článek se zabývá problematikou kontroly přesnosti systémů GNSS na nově vybudované dálkoměrné a GNSS základně Brno - Jih.

English abstract

The paper describes problems of GNSS receiver accuracy checking on new EDM and GNSS calibration base Brno-South.

Keywords

GNSS, calibration, calibration base

Released

02.02.2017

ISBN

978-80-86433-64-6

Book

Družicové metody v geodézii a katastru

Edition

1

Edition number

1

Pages from

77

Pages to

80

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT138234,
 author="Jiří {Bureš} and Otakar {Švábenský}",
 title="K problematice kontroly přesnosti aparatur GNSS",
 annote="Článek se zabývá problematikou kontroly přesnosti systémů GNSS na nově vybudované dálkoměrné a GNSS základně Brno - Jih.",
 booktitle="Družicové metody v geodézii a katastru",
 chapter="138234",
 edition="1",
 howpublished="print",
 year="2017",
 month="february",
 pages="77--80",
 type="conference paper"
}