Publication detail

Alkalicky aktivované systémy

Original Title

Alkalicky aktivované systémy

Czech Title

Alkalicky aktivované systémy

Language

cs

Original Abstract

Tato disertační práce se zabývá zejména možnostmi omezování smrštění alkalicky aktivované strusky (AAS), což by spolu s využitím studovaných technologických kalů mohlo umožnit širší praktické uplatnění tohoto perspektivního materiálu. Krom vlivu na rozměrové změny AAS byl studován vliv různých faktorů také na její zpracovatelnost, dobu tuhnutí a mechanické vlastnosti. Získané výsledky byly podloženy instrumentálními technikami, jako jsou izotermická kalorimetrie, rtuťová intruzní porozimetrie, skenovací elektronová mikroskopie a rentgenová difrakce.

Czech abstract

Tato disertační práce se zabývá zejména možnostmi omezování smrštění alkalicky aktivované strusky (AAS), což by spolu s využitím studovaných technologických kalů mohlo umožnit širší praktické uplatnění tohoto perspektivního materiálu. Krom vlivu na rozměrové změny AAS byl studován vliv různých faktorů také na její zpracovatelnost, dobu tuhnutí a mechanické vlastnosti. Získané výsledky byly podloženy instrumentálními technikami, jako jsou izotermická kalorimetrie, rtuťová intruzní porozimetrie, skenovací elektronová mikroskopie a rentgenová difrakce.

BibTex


@phdthesis{BUT137870,
  author="Vlastimil {Bílek}",
  title="Alkalicky aktivované systémy",
  annote="Tato disertační práce se zabývá zejména možnostmi omezování smrštění alkalicky aktivované
strusky (AAS), což by spolu s využitím studovaných technologických kalů mohlo umožnit
širší praktické uplatnění tohoto perspektivního materiálu. Krom vlivu na rozměrové změny
AAS byl studován vliv různých faktorů také na její zpracovatelnost, dobu tuhnutí a
mechanické vlastnosti. Získané výsledky byly podloženy instrumentálními technikami, jako
jsou izotermická kalorimetrie, rtuťová intruzní porozimetrie, skenovací elektronová
mikroskopie a rentgenová difrakce.",
  chapter="137870",
  year="2017",
  month="may",
  type="dissertation"
}