Publication detail

Alkali Activated Systems

BÍLEK, V.

Original Title

Alkalicky aktivované systémy

Czech Title

Alkalicky aktivované systémy

English Title

Alkali Activated Systems

Type

dissertation

Language

cs

Original Abstract

Tato disertační práce se zabývá zejména možnostmi omezování smrštění alkalicky aktivované strusky (AAS), což by spolu s využitím studovaných technologických kalů mohlo umožnit širší praktické uplatnění tohoto perspektivního materiálu. Krom vlivu na rozměrové změny AAS byl studován vliv různých faktorů také na její zpracovatelnost, dobu tuhnutí a mechanické vlastnosti. Získané výsledky byly podloženy instrumentálními technikami, jako jsou izotermická kalorimetrie, rtuťová intruzní porozimetrie, skenovací elektronová mikroskopie a rentgenová difrakce.

Czech abstract

Tato disertační práce se zabývá zejména možnostmi omezování smrštění alkalicky aktivované strusky (AAS), což by spolu s využitím studovaných technologických kalů mohlo umožnit širší praktické uplatnění tohoto perspektivního materiálu. Krom vlivu na rozměrové změny AAS byl studován vliv různých faktorů také na její zpracovatelnost, dobu tuhnutí a mechanické vlastnosti. Získané výsledky byly podloženy instrumentálními technikami, jako jsou izotermická kalorimetrie, rtuťová intruzní porozimetrie, skenovací elektronová mikroskopie a rentgenová difrakce.

English abstract

This doctoral thesis is focused on the possibilities of alkali-activated slag (AAS) shrinkage reduction, which would together with the use of waste sludge from waterglass production contribute to wider practical utilization of this interesting material. Besides the influence on AAS dimensional changes also effect of various factors on workability, setting time and mechanical properties was investigated. Obtained results were supported by the application of instrumental techniques like izotermal calorimetry, mercury intrusion porosimetry, scanning electron microscopy and X-ray diffraction.

Keywords

Alkali-activated slag, waste sludge form waterglass production, fly ash, cement by-pass dust, chemical admixture, shrinkage, compressive strength, hydration

Released

29.05.2017

BibTex


@phdthesis{BUT137870,
  author="Vlastimil {Bílek}",
  title="Alkalicky aktivované systémy",
  annote="Tato disertační práce se zabývá zejména možnostmi omezování smrštění alkalicky aktivované
strusky (AAS), což by spolu s využitím studovaných technologických kalů mohlo umožnit
širší praktické uplatnění tohoto perspektivního materiálu. Krom vlivu na rozměrové změny
AAS byl studován vliv různých faktorů také na její zpracovatelnost, dobu tuhnutí a
mechanické vlastnosti. Získané výsledky byly podloženy instrumentálními technikami, jako
jsou izotermická kalorimetrie, rtuťová intruzní porozimetrie, skenovací elektronová
mikroskopie a rentgenová difrakce.",
  chapter="137870",
  year="2017",
  month="may",
  type="dissertation"
}