Publication detail

Moderní datový koncentrátor

FRANEK, L.

Original Title

Moderní datový koncentrátor

Czech Title

Moderní datový koncentrátor

Language

cs

Original Abstract

Úvod je věnován problematice inteligentní energetické sítě (smart grid). Je zde vysvětlen pojem inteligentní energetické sítě s příklady zařízení a typů komunikací, které se v této síti mohou vyskytovat. Další část pojednává o problematice moderního datového koncentrátoru. Nejdříve je diskutováno napojení datového koncentrátoru na ostatní infrastrukturu se zdůrazněním nutnosti podpory velkého počtu podřízených zařízení a jejich typů komunikace a jednotné komunikace s nadřazenými systémy. Větší prostor je věnován PLC komunikaci, která je v současné době nejvíce využívána v inteligentní energetické síti. Dále jsou zmíněny možnosti optimalizace přenosu dat z datového koncentrátoru do nadřazeného systému, jelikož přenos je nejčastěji realizován pomocí sítě mobilních operátorů. V krátkosti jsou zmíněny aspekty bezpečnosti, jako je zabezpečení komunikace, zařízení i SW. Vysvětleny jsou rozdíly mezi centralizovaným a decentralizovaným řešením inteligentní energetické sítě. Další část je věnována vyčítání profilů a událostí z měřičů a konfiguraci měřičů pomocí příkazů. K této části patří i představení pokročilého plánovače těchto úloh. Závěr tvoří ukázka nástrojů pro diagnostiku a konfiguraci inteligentní sítě.

Czech abstract

Úvod je věnován problematice inteligentní energetické sítě (smart grid). Je zde vysvětlen pojem inteligentní energetické sítě s příklady zařízení a typů komunikací, které se v této síti mohou vyskytovat. Další část pojednává o problematice moderního datového koncentrátoru. Nejdříve je diskutováno napojení datového koncentrátoru na ostatní infrastrukturu se zdůrazněním nutnosti podpory velkého počtu podřízených zařízení a jejich typů komunikace a jednotné komunikace s nadřazenými systémy. Větší prostor je věnován PLC komunikaci, která je v současné době nejvíce využívána v inteligentní energetické síti. Dále jsou zmíněny možnosti optimalizace přenosu dat z datového koncentrátoru do nadřazeného systému, jelikož přenos je nejčastěji realizován pomocí sítě mobilních operátorů. V krátkosti jsou zmíněny aspekty bezpečnosti, jako je zabezpečení komunikace, zařízení i SW. Vysvětleny jsou rozdíly mezi centralizovaným a decentralizovaným řešením inteligentní energetické sítě. Další část je věnována vyčítání profilů a událostí z měřičů a konfiguraci měřičů pomocí příkazů. K této části patří i představení pokročilého plánovače těchto úloh. Závěr tvoří ukázka nástrojů pro diagnostiku a konfiguraci inteligentní sítě.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT136262,
 author="Lešek {Franek}",
 title="Moderní datový koncentrátor",
 annote="Úvod je věnován problematice inteligentní energetické sítě (smart grid). Je zde vysvětlen pojem inteligentní energetické sítě s příklady zařízení a typů komunikací, které se v této síti mohou vyskytovat. Další část pojednává o problematice moderního datového koncentrátoru. Nejdříve je diskutováno napojení datového koncentrátoru na ostatní infrastrukturu se zdůrazněním nutnosti podpory velkého počtu podřízených zařízení a jejich typů komunikace a jednotné komunikace s nadřazenými systémy. Větší prostor je věnován PLC komunikaci, která je v současné době nejvíce využívána v inteligentní energetické síti. Dále jsou zmíněny možnosti optimalizace přenosu dat z datového koncentrátoru do nadřazeného systému, jelikož přenos je nejčastěji realizován pomocí sítě mobilních operátorů. V krátkosti jsou zmíněny aspekty bezpečnosti, jako je zabezpečení komunikace, zařízení i SW. Vysvětleny jsou rozdíly mezi centralizovaným a decentralizovaným řešením inteligentní energetické sítě. Další část je věnována vyčítání profilů a událostí z měřičů a konfiguraci měřičů pomocí příkazů. K této části patří i představení pokročilého plánovače těchto úloh. Závěr tvoří ukázka nástrojů pro diagnostiku a konfiguraci inteligentní sítě.",
 address="EGÚ Praha Engineering",
 booktitle="IX. MONITORING, MĚŘENÍ A METODY PROGRESIVNÍ ELABORACE SLEDOVANÝCH TECHNOLOGICKÝCH I OBCHODNÍCH DAT. DIGITALIZACE V ENERGETICE. VIZUALIZACE",
 chapter="136262",
 howpublished="print",
 institution="EGÚ Praha Engineering",
 year="2016",
 month="november",
 pages="1--16",
 publisher="EGÚ Praha Engineering",
 type="conference paper"
}