Publication detail

Objective assessment of freezing of gait in patients with Parkinson's disease using acoustic analysis of a long text reading

GALÁŽ, Z. ZVONČÁK, V. KISKA, T. MUCHA, J. SMÉKAL, Z.

Original Title

Objektivní hodnocení poruch chůze na základě akustické analýzy četby dlouhého textu u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou nemocí

Czech Title

Objektivní hodnocení poruch chůze na základě akustické analýzy četby dlouhého textu u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou nemocí

English Title

Objective assessment of freezing of gait in patients with Parkinson's disease using acoustic analysis of a long text reading

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

V této práci jsme hodnotili zárazy v chůzi (FOG) vyskytující se při idiopatické Parkinsonovy nemoci (PN) s využitím akustické analýzy konvenčních, klinicky interpretovatelných řečových parametrů, popisujících řečové vady při hypokinetické dysartrii (HD) jako jsou dysfonie, nepřesná artikulace, dysprozodie a poškozená kvalita řeči. Řečové parametry, extrahovány z nahrávek čtení dlouhého textu 88 českými rodilými mluvčími, byly použity při jednorozměrné regresní analýze, která byla zaměřená na odhad jednotlivých částí klinického dotazníku kvantifikujícího zárazy v chůzi (FOG-Q) při PN. Pro jednotlivé položky FOG-Q (1-6) jsme dosáhli průměrné chyby odhadu přibližně 0.97 bodu z celkového počtu 5 bodů. Pro ostatní sumarizační položky FOG-Q (část 1,2 a celkové skóre) jsme dosáhli průměrné chyby odhadu 1.37 bodů z rozsahu 10 bodů (část 1), 3.70 bodů z rozsahu 20 bodů (část 2) a 4.70 bodů z rozsahu 30 bodů (celkové skóre). Snížený rozsahu pohybů artikulačních orgánů (variabilita kmitočtu prvního formantu), omezená variabilita intenzity řeči (variabilita krátkodobé energie řeči) a zhoršená kvalita řeči (turbulentní a fonační index řeči) se ukázali jako potenciální ukazatel zárazů v chůzi hodnocenými pomocí jednotlivých částí dotazníku FOG-Q.

Czech abstract

V této práci jsme hodnotili zárazy v chůzi (FOG) vyskytující se při idiopatické Parkinsonovy nemoci (PN) s využitím akustické analýzy konvenčních, klinicky interpretovatelných řečových parametrů, popisujících řečové vady při hypokinetické dysartrii (HD) jako jsou dysfonie, nepřesná artikulace, dysprozodie a poškozená kvalita řeči. Řečové parametry, extrahovány z nahrávek čtení dlouhého textu 88 českými rodilými mluvčími, byly použity při jednorozměrné regresní analýze, která byla zaměřená na odhad jednotlivých částí klinického dotazníku kvantifikujícího zárazy v chůzi (FOG-Q) při PN. Pro jednotlivé položky FOG-Q (1-6) jsme dosáhli průměrné chyby odhadu přibližně 0.97 bodu z celkového počtu 5 bodů. Pro ostatní sumarizační položky FOG-Q (část 1,2 a celkové skóre) jsme dosáhli průměrné chyby odhadu 1.37 bodů z rozsahu 10 bodů (část 1), 3.70 bodů z rozsahu 20 bodů (část 2) a 4.70 bodů z rozsahu 30 bodů (celkové skóre). Snížený rozsahu pohybů artikulačních orgánů (variabilita kmitočtu prvního formantu), omezená variabilita intenzity řeči (variabilita krátkodobé energie řeči) a zhoršená kvalita řeči (turbulentní a fonační index řeči) se ukázali jako potenciální ukazatel zárazů v chůzi hodnocenými pomocí jednotlivých částí dotazníku FOG-Q.

English abstract

In this work, we assessed freezing of gait (FOG) in Parkinson's disease (PD) using acoustic analysis of conventional clinically-interpretable speech features describing speech disorders associated with hypokinetic dysarthria (HD) in PD such as dysphonia, imprecise articulation, dysprosody and poor voice/speech quality. Our dataset comprised recordings of 88 Czech native speakers. FOG in PD was evaluated in terms of Freezing of Gait Questionnaire (FOG-Q). To analyse the relation of FOG and HD in PD for all parts of the questionnaire, we used univariate linear regression approach. For FOG-Q parts 1-6, we achieved a prediction error of 0,97 points out of the total number of 5 points. For thesummarized parts (part 1,2 and the total score), we achieved a prediction errors of: 1,37/10 (part 1), 3,70/20 (part 2), and 4,70/30 (total score) points. Reduced variability of the articulatory organs (especially in terms of the first formant frequency), lowered voice/speech intensity and poor voice/speech quality were found as the potential markers of FOG in PD.

Keywords

acoustic analysis, hypokinetic dysarthria, freezing of gait, Parkinson's disease, objective analysis

Released

31.08.2017

Pages from

1

Pages to

7

Pages count

7

URL

BibTex


@article{BUT135650,
 author="Zoltán {Galáž} and Vojtěch {Zvončák} and Tomáš {Kiska} and Ján {Mucha} and Zdeněk {Smékal}",
 title="Objektivní hodnocení poruch chůze na základě akustické analýzy četby dlouhého textu u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou nemocí",
 annote="V této práci jsme hodnotili zárazy v chůzi (FOG) vyskytující se při idiopatické Parkinsonovy nemoci (PN) s využitím akustické analýzy konvenčních, klinicky interpretovatelných řečových parametrů, popisujících řečové vady při hypokinetické dysartrii (HD) jako jsou dysfonie, nepřesná artikulace, dysprozodie a poškozená kvalita řeči. Řečové parametry, extrahovány z nahrávek čtení dlouhého textu 88 českými rodilými mluvčími, byly použity při jednorozměrné regresní analýze, která byla zaměřená na odhad jednotlivých částí klinického dotazníku kvantifikujícího zárazy v chůzi (FOG-Q) při PN. Pro jednotlivé položky FOG-Q (1-6) jsme dosáhli průměrné chyby odhadu přibližně 0.97 bodu z celkového počtu 5 bodů. Pro ostatní sumarizační položky FOG-Q (část 1,2 a celkové skóre) jsme dosáhli průměrné chyby odhadu 1.37 bodů z rozsahu 10 bodů (část 1), 3.70 bodů z rozsahu 20 bodů (část 2) a 4.70 bodů z rozsahu 30 bodů (celkové skóre). Snížený rozsahu pohybů artikulačních orgánů (variabilita kmitočtu prvního formantu), omezená variabilita intenzity řeči (variabilita krátkodobé energie řeči) a zhoršená kvalita řeči (turbulentní a fonační index řeči) se ukázali jako potenciální ukazatel zárazů v chůzi hodnocenými pomocí jednotlivých částí dotazníku FOG-Q.",
 chapter="135650",
 howpublished="online",
 number="4",
 volume="19",
 year="2017",
 month="august",
 pages="1--7",
 type="journal article"
}