Publication detail

Kvalita ve stavebnictví a nový zákon

Original Title

Kvalita ve stavebnictví a nový zákon

Czech Title

Kvalita ve stavebnictví a nový zákon

Language

cs

Original Abstract

V současné praxi je při zadávání veřejných zakázek na stavební práce nejčastěji aplikováno kritérium nejnižší ceny a tím značně trpí kvalita prováděného díla - jeden ze zákkladních a samozřejmých parametrů.

Czech abstract

V současné praxi je při zadávání veřejných zakázek na stavební práce nejčastěji aplikováno kritérium nejnižší ceny a tím značně trpí kvalita prováděného díla - jeden ze zákkladních a samozřejmých parametrů.

BibTex


@article{BUT134950,
 author="Břetislav {Teplý} and Zdeněk {Jeřábek} and Rostislav {Drochytka}",
 title="Kvalita ve stavebnictví a nový zákon",
 annote="V současné praxi je při zadávání veřejných zakázek na stavební práce nejčastěji aplikováno kritérium nejnižší ceny a tím značně trpí kvalita prováděného díla - jeden ze zákkladních a samozřejmých parametrů.",
 address="Informační centrum ČKAIT s.r.o.",
 chapter="134950",
 howpublished="print",
 institution="Informační centrum ČKAIT s.r.o.",
 number="1-2",
 volume="2017",
 year="2017",
 month="march",
 pages="8--9",
 publisher="Informační centrum ČKAIT s.r.o.",
 type="journal article - other"
}