Publication detail

Development of technologies for moisture separation

LINDOVSKÝ, P. HEJČÍK, J. JÍCHA, M. KATOLICKÝ, J.

Original Title

Výzkum technologií pro odlučování vlhkosti

Czech Title

Výzkum technologií pro odlučování vlhkosti

English Title

Development of technologies for moisture separation

Language

cs

Original Abstract

Souhrnná výzkumná zpráva za dobu řešení projektu. Zpráva popisuje jednotlivá stádia řešení a dosažené výsledky v průběhu řešení.

Czech abstract

Souhrnná výzkumná zpráva za dobu řešení projektu. Zpráva popisuje jednotlivá stádia řešení a dosažené výsledky v průběhu řešení.

English abstract

Research report for the period of the project. The report describes the various stages of the solution and the results obtained during the period of the project.

Keywords

Moist air, dehumidification, Boot strap cycle

Released

30.01.2015

Pages count

13

BibTex


@misc{BUT134600,
  author="Petr {Lindovský} and Jiří {Hejčík} and Miroslav {Jícha} and Jaroslav {Katolický}",
  title="Výzkum technologií pro odlučování vlhkosti",
  annote="Souhrnná výzkumná zpráva za dobu řešení projektu. Zpráva popisuje jednotlivá stádia řešení a dosažené výsledky v průběhu řešení.",
  chapter="134600",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2015",
  month="january"
}