Publication detail

STATICKÉ ROVNOVÁŽNÉ STAVY OBLOUKOVÉ PRUTOVÉ KONSTRUKCE

KALINA, M. FRANTÍK, P.

Original Title

STATICKÉ ROVNOVÁŽNÉ STAVY OBLOUKOVÉ PRUTOVÉ KONSTRUKCE

Czech Title

STATICKÉ ROVNOVÁŽNÉ STAVY OBLOUKOVÉ PRUTOVÉ KONSTRUKCE

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se věnuje pokračujícímu výzkumu mapování potenciální energie se zaměřením na obloukové konstrukce. Pro vybraný oboustranně kloubově uložený oblouk, zatížený posunutím v prostředním bodě, je pomoci dynamické relaxace a navržených mapovacích metod prohledávána oblast, kde se současně vyskytují dva pokritické statické rovnovážné stavy.

Czech abstract

Příspěvek se věnuje pokračujícímu výzkumu mapování potenciální energie se zaměřením na obloukové konstrukce. Pro vybraný oboustranně kloubově uložený oblouk, zatížený posunutím v prostředním bodě, je pomoci dynamické relaxace a navržených mapovacích metod prohledávána oblast, kde se současně vyskytují dva pokritické statické rovnovážné stavy.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT133545,
  author="Martin {Kalina} and Petr {Frantík}",
  title="STATICKÉ ROVNOVÁŽNÉ STAVY OBLOUKOVÉ PRUTOVÉ KONSTRUKCE",
  annote="Příspěvek se věnuje pokračujícímu výzkumu mapování potenciální energie se zaměřením na obloukové konstrukce. Pro vybraný oboustranně kloubově uložený oblouk, zatížený posunutím v prostředním bodě, je pomoci dynamické relaxace a navržených mapovacích metod prohledávána oblast, kde se současně vyskytují dva pokritické statické rovnovážné stavy.",
  booktitle="Juniorstav 2017",
  chapter="133545",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2017",
  month="january",
  pages="1--7",
  type="conference paper"
}