Product detail

Metrologický předpis MP 010 - Úřední měření průtoku vody v profilech s volnou hladinou

ŽOUŽELA, M. ŠULC, J.

Product type

metodika certifikovaná uplatněná

Abstract

Postup měření podle tohoto metrologického předpisu je určen pro úřední měření průtoku vody v profilech s volnou hladinou.

Keywords

Měření, průtok, metrologie

Create date

23.11.2016

Location

Fakulta stavební VUT v Brně, Český metrologický institut Brno

Documents