Patent detail

Zařízení pro rozdružení nanočástic, zejména uhlíkových nanotrubiček, pomocí ultrazvuku a chladicího sytému

VÁLEK, J. HELA, R. JAROLÍM, T. LABAJ, M.

Patent type

Utility model

Abstract

Zařízení je určeno pro rozdružení nanočástic pomocí ultrazvuku a chladícího systému dle technického řešení, jehož podstata spočívá v tom, že na podstavci zařízení je dále uspořádána nádoba s chladícím médiem pro účely chlazení disperze, přičemž v této nádobě je na dně pevně uspořádána reakční nádoba, ve které je umístěn dispergovaný materiál a zařízení dále obsahuje kontaktní teploměr se dvěma teplotními sondami, kde jedna je určena pro ponoření do chladícího média a jedna do disperze pro kontinuální záznam teploty chladícího média i disperze a dále je nádoba pro chladící médium opatřena ventilem pro regulaci výšky hladiny chladícího média, tedy pro odtok přebytečné vody.

Keywords

nanočástice; CNT (Carbon nanotubes); cementový kompozit

Patent number

30301

Date of registration

31.01.2017

Owner

Vysoké učení technické v Brně

Documents