Publication detail

Faktory úspěchu českých „born globals“ podniků

REKOVÁ, E.

Original Title

Faktory úspěchu českých „born globals“ podniků

Czech Title

Faktory úspěchu českých „born globals“ podniků

Language

cs

Original Abstract

Cíle článku– Cílem článku je analyzovat pojem „faktory úspěchu“ z pohledu akademického zkoumání i seřazení žebříčku úspěšnosti na poli obchodním. Práce zkoumá, zdali existuje jednotný rámec, který by definovat „faktory úspěchu,“ či jednotná kritéria na hodnocení úspěchu. Práce se zaměřuje na podniky „born globals.“ Po důkladné rešerši a analýze vytipovaných společností, předkládá analýzu faktorů úspěchu u společnosti SkyPicker.com s.r.o., nyní pod názvem Kiwi.com, která splňuje definici „born globals.“ Metodologie- Použitá metodologie se sestává ze strukturovaného sběru dat ve formě zpřehlednění vědecké literatury vztahujících se k tématu mezinárodních společností, mezinárodního působení společností a faktoru úspěchu. Na základě analýzy těchto sekundárních dat je provedena rešerše a výběr vhodné mezinárodní společnosti, která by splňovala definici „born global“ firmy a zároveň měla výrazný zahraniční přesah. Následuje analýza interních dokladů, výročních zpráv a závěrečných zpráv vybrané společnosti. Neméně důležitá je použitá metoda analýzy primárních dat, která analyzuje vybranou společnost a využívá případovou studii, jakožto kvalitativní vědeckou metodu vedoucí k získání reálného kontextu při důkladném zkoumání jediného subjektu. Práce využívá metody syntézy, indukce a dedukce. Vědecký cíl – Vědecký cíl je analýza akademických prací, které definují pojem „faktory úspěchu“ a zkoumání jejich možné implementace na firmy typu „born globals.“ Na základě rozboru případové studie úspěšné firmy, která definici splňuje, se práce pokusí najít doporučení a sestavit model pro další podniky. Zjištění – Vědecká práce, která je výsledkem rešerše téměř 200 akademických prací (Giedre, 2015), ukazuje, že práce zcela postrádají jednotný a systematický přístup k řešení aspektu úspěchu firem v mezinárodním prostředí. V rámci kritické analýzy se v případové studii konkrétního podniku udělal rozbor 7 S faktorů, SLEPT analýzu a Porterovu analýzu pěti sil se záměrem odhalit faktory úspěchu na konkrétním podniku s možností zavedení vyzkoumaných faktorů úspěchu na ostatní podniky typu „born globals. Závěr – V rámci práce byla k analýze faktorů úspěšnosti vybrána společnost Skypicker.com. s.r.o.. Tato společnost je brněnská firma, založená v roce 2012, aktivní od roku 2014, která během posledních 2 let znásobila svůj obrat o 1500% a několika stonásobně zvýšila i počet zaměstnanců. Společnost splňuje definici společnosti „born globals,“ tedy narozena pro globalizaci, protože se jedná o podnik, který do tří let po svém založení expanduje na zahraniční trh, kde prodává své výrobky či služby, odpovídající minimálně 25% z celkových tržeb firmy. Zakladatel Oliver Dlouhý přednáší o faktorech úspěchu své firmy na mnohým univerzitách, konferencích i diskuzních fórech. Ani přesto se nedá říci, že by existoval jednotný návod a definice úspěchu jeho firmy. Jedná se o směs vnitřních i vnějších faktorů, skvělého vedení, silné motivace zaměstnanců, ojedinělého algoritmu na vyhledávání levných letů a výhody prvního na trhu.

Czech abstract

Cíle článku– Cílem článku je analyzovat pojem „faktory úspěchu“ z pohledu akademického zkoumání i seřazení žebříčku úspěšnosti na poli obchodním. Práce zkoumá, zdali existuje jednotný rámec, který by definovat „faktory úspěchu,“ či jednotná kritéria na hodnocení úspěchu. Práce se zaměřuje na podniky „born globals.“ Po důkladné rešerši a analýze vytipovaných společností, předkládá analýzu faktorů úspěchu u společnosti SkyPicker.com s.r.o., nyní pod názvem Kiwi.com, která splňuje definici „born globals.“ Metodologie- Použitá metodologie se sestává ze strukturovaného sběru dat ve formě zpřehlednění vědecké literatury vztahujících se k tématu mezinárodních společností, mezinárodního působení společností a faktoru úspěchu. Na základě analýzy těchto sekundárních dat je provedena rešerše a výběr vhodné mezinárodní společnosti, která by splňovala definici „born global“ firmy a zároveň měla výrazný zahraniční přesah. Následuje analýza interních dokladů, výročních zpráv a závěrečných zpráv vybrané společnosti. Neméně důležitá je použitá metoda analýzy primárních dat, která analyzuje vybranou společnost a využívá případovou studii, jakožto kvalitativní vědeckou metodu vedoucí k získání reálného kontextu při důkladném zkoumání jediného subjektu. Práce využívá metody syntézy, indukce a dedukce. Vědecký cíl – Vědecký cíl je analýza akademických prací, které definují pojem „faktory úspěchu“ a zkoumání jejich možné implementace na firmy typu „born globals.“ Na základě rozboru případové studie úspěšné firmy, která definici splňuje, se práce pokusí najít doporučení a sestavit model pro další podniky. Zjištění – Vědecká práce, která je výsledkem rešerše téměř 200 akademických prací (Giedre, 2015), ukazuje, že práce zcela postrádají jednotný a systematický přístup k řešení aspektu úspěchu firem v mezinárodním prostředí. V rámci kritické analýzy se v případové studii konkrétního podniku udělal rozbor 7 S faktorů, SLEPT analýzu a Porterovu analýzu pěti sil se záměrem odhalit faktory úspěchu na konkrétním podniku s možností zavedení vyzkoumaných faktorů úspěchu na ostatní podniky typu „born globals. Závěr – V rámci práce byla k analýze faktorů úspěšnosti vybrána společnost Skypicker.com. s.r.o.. Tato společnost je brněnská firma, založená v roce 2012, aktivní od roku 2014, která během posledních 2 let znásobila svůj obrat o 1500% a několika stonásobně zvýšila i počet zaměstnanců. Společnost splňuje definici společnosti „born globals,“ tedy narozena pro globalizaci, protože se jedná o podnik, který do tří let po svém založení expanduje na zahraniční trh, kde prodává své výrobky či služby, odpovídající minimálně 25% z celkových tržeb firmy. Zakladatel Oliver Dlouhý přednáší o faktorech úspěchu své firmy na mnohým univerzitách, konferencích i diskuzních fórech. Ani přesto se nedá říci, že by existoval jednotný návod a definice úspěchu jeho firmy. Jedná se o směs vnitřních i vnějších faktorů, skvělého vedení, silné motivace zaměstnanců, ojedinělého algoritmu na vyhledávání levných letů a výhody prvního na trhu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT132030,
  author="Eliška {Krejčí Reková}",
  title="Faktory úspěchu českých „born globals“ podniků",
  annote="Cíle článku– Cílem článku je analyzovat pojem „faktory úspěchu“ z pohledu akademického zkoumání i seřazení žebříčku úspěšnosti na poli obchodním. Práce zkoumá, zdali existuje jednotný rámec, který by definovat „faktory úspěchu,“ či jednotná kritéria na hodnocení úspěchu. Práce se zaměřuje na podniky „born globals.“ 
Po důkladné rešerši a analýze vytipovaných společností, předkládá analýzu faktorů úspěchu u společnosti SkyPicker.com s.r.o., nyní pod názvem Kiwi.com, která splňuje definici „born globals.“

Metodologie- Použitá metodologie se sestává ze strukturovaného sběru dat ve formě zpřehlednění vědecké literatury vztahujících se k tématu mezinárodních společností, mezinárodního působení společností a faktoru úspěchu. Na základě analýzy těchto sekundárních dat je provedena rešerše a výběr vhodné mezinárodní společnosti, která by splňovala definici „born global“ firmy a zároveň měla výrazný zahraniční přesah. Následuje analýza interních dokladů, výročních zpráv a závěrečných zpráv vybrané společnosti.
Neméně důležitá je použitá metoda analýzy primárních dat, která analyzuje vybranou společnost a využívá případovou studii, jakožto kvalitativní vědeckou metodu vedoucí k získání reálného kontextu při důkladném zkoumání jediného subjektu.
Práce využívá metody syntézy, indukce a dedukce.

Vědecký cíl – Vědecký cíl je analýza akademických prací, které definují pojem „faktory úspěchu“ a zkoumání jejich možné implementace na firmy typu „born globals.“ Na základě rozboru případové studie úspěšné firmy, která definici splňuje, se práce pokusí najít doporučení a sestavit model pro další podniky. 

Zjištění – Vědecká práce, která je výsledkem rešerše téměř 200 akademických prací (Giedre, 2015), ukazuje, že práce zcela postrádají jednotný a systematický přístup k řešení aspektu úspěchu firem v mezinárodním prostředí. V rámci kritické analýzy se v případové studii konkrétního podniku udělal rozbor 7 S faktorů, SLEPT analýzu a Porterovu analýzu pěti sil se záměrem odhalit faktory úspěchu na konkrétním podniku s možností zavedení vyzkoumaných faktorů úspěchu na ostatní podniky typu „born globals.

Závěr – V rámci práce byla k analýze faktorů úspěšnosti vybrána společnost Skypicker.com. s.r.o.. Tato společnost je brněnská firma, založená v roce 2012, aktivní od roku 2014, která během posledních 2 let znásobila svůj obrat o 1500% a několika stonásobně zvýšila i počet zaměstnanců. Společnost splňuje definici společnosti „born globals,“ tedy narozena pro globalizaci, protože se jedná o podnik, který do tří let po svém založení expanduje na zahraniční trh, kde prodává své výrobky či služby, odpovídající minimálně 25% z celkových tržeb firmy.
Zakladatel Oliver Dlouhý přednáší o faktorech úspěchu své firmy na mnohým univerzitách, konferencích i diskuzních fórech. Ani přesto se nedá říci, že by existoval jednotný návod a definice úspěchu jeho firmy. Jedná se o směs vnitřních i vnějších faktorů, skvělého vedení, silné motivace zaměstnanců, ojedinělého algoritmu na vyhledávání levných letů a výhody prvního na trhu.
",
  booktitle="Workshop specifického výzkumu 2016",
  chapter="132030",
  howpublished="online",
  year="2016",
  month="december",
  pages="54--67",
  type="conference paper"
}