Publication detail

Traditionalism in contemporary architecture

HORÁČEK, M.

Original Title

Tradicionalismus v současné architektuře

Czech Title

Tradicionalismus v současné architektuře

English Title

Traditionalism in contemporary architecture

Type

lecture

Language

cs

Original Abstract

Přednáška o tradicionalistických proudech v architektuře a urbanismu ve 20. a 21. století.

Czech abstract

Přednáška o tradicionalistických proudech v architektuře a urbanismu ve 20. a 21. století.

English abstract

Lecture on the traditionalist movement in architecture and urban planning in the 20th century and 21st century.

Keywords

architecture; urban planning; the 20th century; the 21st century; traditionalism

Released

25.10.2016

Publisher

České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče

Location

Praha

Pages from

1

Pages to

2

Pages count

2