Publication detail

Communication technologies for specific areas of Smart grid and grid network traffic

MLÝNEK, P. FUJDIAK, R. MAŠEK, P. HOŠEK, J. PAŘÍZEK, J. ZAMPHIROPOLOS, J.

Original Title

Komunikační technologie pro konkrétní oblasti Smart grid a provoz mřížové sítě

Czech Title

Komunikační technologie pro konkrétní oblasti Smart grid a provoz mřížové sítě

English Title

Communication technologies for specific areas of Smart grid and grid network traffic

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Pojem Internet věcí (Internet of Things, IoT) představuje v současné době rychle se rozvíjející ekosystém skládající se z řady odlišných komunikačních technologií. V příspěvku budou představeny komunikační technologii pro přenos M2M (Machine-to-Machine) dat, tedy především mobilní sítě 4. generace - LTE (Long Term Evolution). Dále LPWAN (Low-Power Wide Area Network) technologie, kterou jsou v současné době novým trendem pro IoT. Technologie rádiové komunikace a komunikace po silnoproudém vedení budou také uvažovány. Příspěvek představí výsledky testovaní těchto technologií ve vybrané lokalitě pro připravovanou Smart Grid síť realizující sběr dat z datových koncentrátoru pro Smart Metering a zapojení DTS a rozpojovacích skříní do mřížové sítě.

Czech abstract

Pojem Internet věcí (Internet of Things, IoT) představuje v současné době rychle se rozvíjející ekosystém skládající se z řady odlišných komunikačních technologií. V příspěvku budou představeny komunikační technologii pro přenos M2M (Machine-to-Machine) dat, tedy především mobilní sítě 4. generace - LTE (Long Term Evolution). Dále LPWAN (Low-Power Wide Area Network) technologie, kterou jsou v současné době novým trendem pro IoT. Technologie rádiové komunikace a komunikace po silnoproudém vedení budou také uvažovány. Příspěvek představí výsledky testovaní těchto technologií ve vybrané lokalitě pro připravovanou Smart Grid síť realizující sběr dat z datových koncentrátoru pro Smart Metering a zapojení DTS a rozpojovacích skříní do mřížové sítě.

English abstract

The concept of the Internet of things Internet of Things (IoT,) is currently rapidly expanding ecosystem consisting of a series of different communication technologies. In the paper, will be presented the communication technology for the transmission of M2M (Machine-to-Machine) data, namely mobile networks 4. -generation LTE (Long Term Evolution). Furthermore, LPWAN (Low-Power Wide Area Network) technology, which are currently a new trend for IoT. Radio communication and communication technology after silnoproudém leadership will also be considered. Post will present the results of the testing of these technologies in the selected location for the upcoming Smart Grid network that performs the data collection from the data concentrator for Smart Metering and the involvement of DTS and the design of the cabinets to the mesh network.

Keywords

The Smart Grid, lattice network

Released

09.11.2016

ISBN

978-80-87373-37-8

Book

Sborník příspěvků konference ČK CIRED

Pages from

1

Pages to

11

Pages count

11

BibTex


@inproceedings{BUT131697,
  author="Petr {Mlýnek} and Radek {Fujdiak} and Pavel {Mašek} and Jiří {Hošek} and Jiří {Pařízek} and Juan J. {Zamphiropolos}",
  title="Komunikační technologie pro konkrétní oblasti Smart grid a provoz mřížové sítě",
  annote="Pojem Internet věcí (Internet of Things, IoT) představuje v současné době rychle se rozvíjející ekosystém skládající se z řady odlišných komunikačních technologií. 
V příspěvku budou představeny komunikační technologii pro přenos M2M (Machine-to-Machine) dat, tedy především mobilní sítě 4. generace - LTE (Long Term Evolution). Dále LPWAN (Low-Power Wide Area Network) technologie, kterou jsou v současné době novým trendem pro IoT. Technologie rádiové komunikace a komunikace po silnoproudém vedení budou také uvažovány.
Příspěvek představí výsledky testovaní těchto technologií ve vybrané lokalitě pro připravovanou Smart Grid síť realizující sběr dat z datových koncentrátoru pro Smart Metering a zapojení DTS a rozpojovacích skříní do mřížové sítě.
",
  booktitle="Sborník příspěvků konference ČK CIRED",
  chapter="131697",
  howpublished="online",
  year="2016",
  month="november",
  pages="1--11",
  type="conference paper"
}