Publication detail

New progressive communication technology and cyber security of smart energy networks

MLÝNEK, P. FUJDIAK, R. KRAJSA, O. ZEMAN, K. POSPÍCHAL, L. KUBÍČEK, P. BABKA, J.

Original Title

Nové progresivní komunikační technologie a kybernetická bezpečnost chytrých sítí v energetice

Czech Title

Nové progresivní komunikační technologie a kybernetická bezpečnost chytrých sítí v energetice

English Title

New progressive communication technology and cyber security of smart energy networks

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Z pohledu energetiky a v návaznosti na legislativu a směrnice bude základním kamenem chytrých sítí (Smart Grids) a chytrého měření (Smart Metering) spolehlivá a bezpečná dodávka elektrické energie na všech napěťových hladinách, proto bude klíčovým aspektem rozvoje chytrých sítí komunikační infrastruk-tura.

Czech abstract

Z pohledu energetiky a v návaznosti na legislativu a směrnice bude základním kamenem chytrých sítí (Smart Grids) a chytrého měření (Smart Metering) spolehlivá a bezpečná dodávka elektrické energie na všech napěťových hladinách, proto bude klíčovým aspektem rozvoje chytrých sítí komunikační infrastruk-tura.

English abstract

From the perspective of energy and following up on legislation and the directive will be the cornerstone of the smart networks (Smart Grids) and smart (Smart Metering) reliable and safe supply of electricity at all voltage levels, therefore, will be a key aspect of the development of smart networks communication infra-tura.

Keywords

Smart Grid, Smart metering, LTE, PLC, safety

Released

08.11.2016

ISBN

978-80-87373-37-8

Book

Sborník příspěvků konference ČK CIRED

Pages from

1

Pages to

11

Pages count

11

BibTex


@inproceedings{BUT131695,
  author="Petr {Mlýnek} and Radek {Fujdiak} and Ondřej {Krajsa} and Kryštof {Zeman} and Ladislav {Pospíchal} and Pavel {Kubíček} and Jiří {Babka}",
  title="Nové progresivní komunikační technologie a kybernetická bezpečnost chytrých sítí v energetice",
  annote="Z pohledu energetiky a v návaznosti na legislativu a směrnice bude základním kamenem chytrých sítí (Smart Grids) a chytrého měření (Smart Metering) spolehlivá a bezpečná dodávka elektrické energie na všech napěťových hladinách, proto bude klíčovým aspektem rozvoje chytrých sítí komunikační infrastruk-tura.",
  booktitle="Sborník příspěvků konference ČK CIRED",
  chapter="131695",
  howpublished="online",
  year="2016",
  month="november",
  pages="1--11",
  type="conference paper"
}