Publication detail

Intelligent Home Automation based on PLC

SLÁČIK, J. MLÝNEK, P.

Original Title

Inteligentní systém na bázi PLC pro domácí automatizaci

Czech Title

Inteligentní systém na bázi PLC pro domácí automatizaci

English Title

Intelligent Home Automation based on PLC

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje technologii komunikace po elektrické síti a zmiňuje požadavky k vytvoření inteligentního systému budovy. Uvádí problematiku inteligentních systémů, technologie a způsoby nasazované v praxi pro průmysl, či domácnosti. Cílem textu je přiblížit konkrétní návrh prototypové realizace systému na bázi technologie PLC (Power Line Communication), která není oproti níže uvedeným technologiím tolik rozšířená.

Czech abstract

Článek popisuje technologii komunikace po elektrické síti a zmiňuje požadavky k vytvoření inteligentního systému budovy. Uvádí problematiku inteligentních systémů, technologie a způsoby nasazované v praxi pro průmysl, či domácnosti. Cílem textu je přiblížit konkrétní návrh prototypové realizace systému na bázi technologie PLC (Power Line Communication), která není oproti níže uvedeným technologiím tolik rozšířená.

English abstract

The article describes the technology of power line communication, refers to requirements to create intelligent building system. Deal with intelligent systems, techniques and methods deployed in practice for the industry or households. The text aims to bring concrete implementation of prototype system based on PLC technology (Power Line Communication) which is not, compared with the following technologies so widespread.

Keywords

automation, household, PLC, network, system, communication, power-line

Released

31.12.2016

Pages from

175

Pages to

182

Pages count

7

BibTex


@article{BUT131693,
 author="Ján {Sláčik} and Petr {Mlýnek}",
 title="Inteligentní systém na bázi PLC pro domácí automatizaci",
 annote="Článek popisuje technologii komunikace po elektrické síti a zmiňuje požadavky k vytvoření inteligentního systému budovy. Uvádí problematiku inteligentních systémů, technologie a způsoby nasazované v praxi pro průmysl, či domácnosti. Cílem textu je přiblížit konkrétní návrh prototypové realizace systému na bázi technologie PLC (Power Line Communication), která není oproti níže uvedeným technologiím tolik rozšířená.",
 chapter="131693",
 howpublished="online",
 number="6",
 volume="18",
 year="2016",
 month="december",
 pages="175--182",
 type="journal article"
}