Publication detail

Role společenskovědních předmětů v procesu humanizace technického vzdělávání

Original Title

Role společenskovědních předmětů v procesu humanizace technického vzdělávání

Czech Title

Role společenskovědních předmětů v procesu humanizace technického vzdělávání

Language

cs

Original Abstract

V současné době vzrůstají poţadavky kladené na absolventy vysokých škol. Pro úspěšné začlenění absolventů do praxe se poţaduje plná profesionální připravenost. Roste význam soft skills. Optimální koncept vzdělávání předpokládá, ţe absolvent vysoké školy bude po všech stránkách připravený do praxe. Je třeba modernizovat akademické plány tak, aby reagovaly na měnící se potřeby doby. Jednou z otázek vzdělávání je vyřešení dichotomie mezi všeobecností a odborností cestou humanizace technického vzdělávání. Příspěvek reflektuje teoretické vymezení všestranného rozvoje absolventů. Zamýšlí se nad výukou společenskovědních předmětů na vybrané fakultě technické univerzity v Brně. Prostřednictvím zpětnovazebního hodnocení výuky ukazuje přínos konkrétního společenskovědního předmětu z pohledu studentů. Ukazuje se, ţe studenti vítají zejména ty společenskovědní předměty, které mají těsnější propojení obsahu předmětu s odborným zaměřením studia.

Czech abstract

V současné době vzrůstají poţadavky kladené na absolventy vysokých škol. Pro úspěšné začlenění absolventů do praxe se poţaduje plná profesionální připravenost. Roste význam soft skills. Optimální koncept vzdělávání předpokládá, ţe absolvent vysoké školy bude po všech stránkách připravený do praxe. Je třeba modernizovat akademické plány tak, aby reagovaly na měnící se potřeby doby. Jednou z otázek vzdělávání je vyřešení dichotomie mezi všeobecností a odborností cestou humanizace technického vzdělávání. Příspěvek reflektuje teoretické vymezení všestranného rozvoje absolventů. Zamýšlí se nad výukou společenskovědních předmětů na vybrané fakultě technické univerzity v Brně. Prostřednictvím zpětnovazebního hodnocení výuky ukazuje přínos konkrétního společenskovědního předmětu z pohledu studentů. Ukazuje se, ţe studenti vítají zejména ty společenskovědní předměty, které mají těsnější propojení obsahu předmětu s odborným zaměřením studia.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT131620,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Role společenskovědních předmětů v procesu humanizace technického vzdělávání",
 annote="V současné době vzrůstají poţadavky kladené na absolventy vysokých škol. Pro úspěšné začlenění absolventů do praxe se poţaduje plná profesionální připravenost. Roste význam soft skills. Optimální koncept vzdělávání předpokládá, ţe absolvent vysoké školy bude po všech stránkách připravený do praxe. Je třeba modernizovat akademické plány tak, aby reagovaly na měnící se potřeby doby. Jednou z otázek vzdělávání je vyřešení dichotomie mezi všeobecností a odborností cestou humanizace technického vzdělávání. Příspěvek reflektuje teoretické vymezení všestranného rozvoje absolventů. Zamýšlí se nad výukou společenskovědních předmětů na vybrané fakultě technické univerzity v Brně. Prostřednictvím zpětnovazebního hodnocení výuky ukazuje přínos konkrétního společenskovědního předmětu z pohledu studentů. Ukazuje se, ţe studenti vítají zejména ty společenskovědní předměty, které mají těsnější propojení obsahu předmětu s odborným zaměřením studia.",
 address="TU Košice",
 booktitle="Človek - technika - kultúra",
 chapter="131620",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="TU Košice",
 year="2016",
 month="september",
 pages="22--26",
 publisher="TU Košice",
 type="conference paper"
}