Publication detail

Vliv posturální nestability nohy na biomechaniku dolní končetiny

VALLOVÁ, O.

Original Title

Vliv posturální nestability nohy na biomechaniku dolní končetiny

Czech Title

Vliv posturální nestability nohy na biomechaniku dolní končetiny

Language

cs

Original Abstract

Klouby dolní končetiny jsou ve vzájemném funkčním vztahu a navzájem se ovlivňují v tzv. funkčním zřetězením. Hlavní příčinou zřetězení je morfologická struktura kostí a kloubů. Neadekvátní nastavení jednotlivých segmentů vede k nerovnoměrné distribuci svalového tonu s návazností kompenzačních patologií. Dobrá stabilita subtalárního a Chopartova kloubu spolu se správnou funkcí přednoží je podmínkou centrovaného postavení celé dolní končetiny. Při narušení této stability, ať už formou úrazu nebo opakovaným přetěžováním, vzniká řada kompenzačních mechanismů vedoucích k funkčním i strukturálním změnám. Tyto změny postihují nezřídka kolenní i kyčelní kloub a mohou vyvolat řadu nespecifických obtíží, které často odvádí pozornost lékaře a terapeuta od skutečného místa problému. Důležité je uvědomit si, že nestabilita nohy má za následek narušení všech fází krokového cyklu a dochází tak velmi rychle a intenzivně k tvorbě patologických lokomočních stereotypů. Proto je nezbytné znát tuto přímou návaznost a využít ji jak při diagnostice, tak i v cílené terapii.

Czech abstract

Klouby dolní končetiny jsou ve vzájemném funkčním vztahu a navzájem se ovlivňují v tzv. funkčním zřetězením. Hlavní příčinou zřetězení je morfologická struktura kostí a kloubů. Neadekvátní nastavení jednotlivých segmentů vede k nerovnoměrné distribuci svalového tonu s návazností kompenzačních patologií. Dobrá stabilita subtalárního a Chopartova kloubu spolu se správnou funkcí přednoží je podmínkou centrovaného postavení celé dolní končetiny. Při narušení této stability, ať už formou úrazu nebo opakovaným přetěžováním, vzniká řada kompenzačních mechanismů vedoucích k funkčním i strukturálním změnám. Tyto změny postihují nezřídka kolenní i kyčelní kloub a mohou vyvolat řadu nespecifických obtíží, které často odvádí pozornost lékaře a terapeuta od skutečného místa problému. Důležité je uvědomit si, že nestabilita nohy má za následek narušení všech fází krokového cyklu a dochází tak velmi rychle a intenzivně k tvorbě patologických lokomočních stereotypů. Proto je nezbytné znát tuto přímou návaznost a využít ji jak při diagnostice, tak i v cílené terapii.

Documents

BibTex


@misc{BUT131381,
  author="Olga {Gruberová}",
  title="Vliv posturální nestability nohy na biomechaniku dolní končetiny",
  annote="Klouby dolní končetiny jsou ve vzájemném funkčním vztahu a navzájem se ovlivňují v tzv. funkčním zřetězením. Hlavní příčinou zřetězení je morfologická struktura kostí a kloubů. Neadekvátní nastavení jednotlivých segmentů vede k nerovnoměrné distribuci svalového tonu s návazností kompenzačních patologií. 

Dobrá stabilita subtalárního a Chopartova kloubu spolu se správnou funkcí přednoží je podmínkou centrovaného postavení celé dolní končetiny. Při narušení této stability, ať už formou úrazu nebo opakovaným přetěžováním, vzniká řada kompenzačních mechanismů vedoucích k funkčním i strukturálním změnám. Tyto změny postihují nezřídka kolenní i kyčelní kloub a mohou vyvolat řadu nespecifických obtíží, které často odvádí pozornost lékaře a terapeuta od skutečného místa problému. Důležité je uvědomit si, že nestabilita nohy má za následek narušení všech fází krokového cyklu a dochází tak velmi rychle a intenzivně k tvorbě patologických lokomočních stereotypů. Proto je nezbytné znát tuto přímou návaznost a využít ji jak při diagnostice, tak i v cílené terapii. 
",
  chapter="131381",
  howpublished="print",
  year="2015",
  month="october",
  type="presentation"
}