Product detail

Objemový rezonátor pro testování kompatibility implantabilních zařízení v nukleární magnetické rezonanci

DREXLER, P. ČÁP, M. NEŠPOR, D.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Vytvořené zařízení slouží pro testování kompatibility implantabilních zařízení v nukleární magnetické rezonanci. Tvoří jej objemový rezonátor generující homogenní vysokofrekvenční magnetické pole s harmonickým časovým průběhem intenzity a to v kontinuálním nebo pulzním režimu. Pracovní kmitočet je 127,7 MHz. Součástí zařízení jsou analogové optovláknové přenosové linky pro přenos signálu ze sond magnetického a elektrického pole a pro měření velikosti proudů jednotlivými prvky rezonátoru.

Keywords

nukleární magnetická rezonance, implantabilní zařízení, neuromodulační zařízení, neurorehabilitační zařízení

Create date

30.06.2016

Location

MR:Comp GmbH, Germany