Patent detail

Hydraulický nástroj, zejména pro chlazení a čištění povrchů těles

POCHYLÝ, F. ŘÍHA, Z.

Patent type

Patent

Abstract

Hydraulický nástroj, určený zejména pro chlazení těles za využití směsného paprsku kapaliny a přisávaného vzduchu a tvořený vtokovým tělesem (1) opatřeným vstupním hrdlem (101) chladicí kapaliny a výtokovým tělesem (2) opatřeným výtokovým hrdlem (23), kde podstata vynálezu spočívá v tom, že ve vnitřní dutině (6) vytvořené ve střední části vtokového tělesa (1) i výtokového tělesa (2) je vzduchová tryska (7) opatřená přisávacím kanálem (72) uložena tak, že její koncový díl (71) je zaústěn do výtokového hrdla (23), kde mezi vnějším průměrem koncového dílu (71) vzduchové trysky (7) a vnitřním průměrem výtokového hrdla (23) je vytvořena mezikruhová výtoková spára (61). V části vnitřní dutiny (6) vytvořené ve výtokovém tělese (2) je umístěna alespoň jedna směrovací lopatka (10), která je vytvořena nebo připevněna buď na vnitřním povrchu výtokového tělesa (2), nebo na vnějším povrchu vzduchové trysky (7).

Keywords

tryska, dvoufázové proudění, chlazení

Patent number

306290

Date of registration

05.10.2016

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ