Publication detail

Rozvoj dopravnej infraštruktúry v Československu na prahu 2. svetovej vojny

KOPČÁNI, J.

Original Title

Rozvoj dopravnej infraštruktúry v Československu na prahu 2. svetovej vojny

Language

sk

Original Abstract

Československo a Nemecko malo už pred druhou svetovou vojnou veľký význam dopravy a zásobovania. K tomu prispieval aj rýchly rozvoj dopravy, automobilového priemyslu a zásobovania. Oveľa väčší význam, ale preprava a logistika získala počas druhej svetovej vojny. Ambície Nemecka bolo udržať si moc na dobytých územiach a následné zaistenie rýchleho zásobovania obyvateľov. Tieto ciele nebolo možné dosiahnuť bez dobre spracovanej projektovej dokumentácie a stavby rýchlej komunikácie, ktorá by poskytovala tieto možnosti. Preto bola vytvorená projektová dokumentácia pre stavbu komunikácie, diaľnice, ktorá s tým prepojila veľké priemyselné obchodné miesta. Cieľom článku je priblížiť projekty stavby diaľnice na prahu 2. svetovej vojny jeho možný význam v budúcnosti pre Českú republiku.

Documents

BibTex


@article{BUT130814,
 author="Juraj {Kopčáni}",
 title="Rozvoj dopravnej infraštruktúry v Československu na prahu 2. svetovej vojny",
 annote="Československo a Nemecko malo už pred druhou svetovou vojnou veľký význam dopravy a zásobovania. K tomu prispieval aj rýchly rozvoj dopravy, automobilového priemyslu a zásobovania. Oveľa väčší význam, ale preprava a logistika získala počas druhej svetovej vojny. Ambície Nemecka bolo udržať si moc na dobytých územiach a následné zaistenie rýchleho zásobovania obyvateľov. Tieto ciele nebolo možné dosiahnuť bez dobre spracovanej projektovej dokumentácie a stavby rýchlej komunikácie, ktorá by poskytovala tieto možnosti. Preto bola vytvorená projektová dokumentácia pre stavbu komunikácie, diaľnice, ktorá s tým prepojila veľké priemyselné obchodné miesta. Cieľom článku je priblížiť projekty stavby diaľnice na prahu 2. svetovej vojny jeho možný význam v budúcnosti pre Českú republiku.",
 address="librix.eu",
 chapter="130814",
 howpublished="print",
 institution="librix.eu",
 number="2",
 volume="VOL: VI.",
 year="2016",
 month="october",
 pages="83--90",
 publisher="librix.eu",
 type="journal article - other"
}