Publication detail

Non-destructive methods in production and operation of rolling bearings

NOHÁL, L. VACULKA, M.

Original Title

Metody nedestruktivního zkoušení ve výrobě a provozu valivých ložisek

Czech Title

Metody nedestruktivního zkoušení ve výrobě a provozu valivých ložisek

English Title

Non-destructive methods in production and operation of rolling bearings

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Valivá ložiska patří při ke klíčovým součástem strojů a zařízení a jejich selhání může mít katastrofální následky. Zejména v oblastech se zvýšenými požadavky na bezpečnost a spolehlivost, jako jsou např. železnice a větrné elektrárny. Již ve výrobě ložisek pro tyto aplikace jsou proto využívány různé metody nedestruktivního zkoušení pro eliminaci dílů s nepřípustnými defekty. Následně během jejich provozu je stav těchto ložisek monitorován v rámci prediktivní údržby. Tento článek prezentuje trendy ve využití NDT metod v průmyslové praxi při výrobě a následném provozování speciálních ložisek pro náročné aplikace.

Czech abstract

Valivá ložiska patří při ke klíčovým součástem strojů a zařízení a jejich selhání může mít katastrofální následky. Zejména v oblastech se zvýšenými požadavky na bezpečnost a spolehlivost, jako jsou např. železnice a větrné elektrárny. Již ve výrobě ložisek pro tyto aplikace jsou proto využívány různé metody nedestruktivního zkoušení pro eliminaci dílů s nepřípustnými defekty. Následně během jejich provozu je stav těchto ložisek monitorován v rámci prediktivní údržby. Tento článek prezentuje trendy ve využití NDT metod v průmyslové praxi při výrobě a následném provozování speciálních ložisek pro náročné aplikace.

English abstract

Rolling bearings are key parts of machinery and their failure could have catastrophic consequences, especially in areas with increased requirements for safety and reliability, such as railways and wind power. In the production of these bearings are used various non-destructive methods for the elimination of parts with unacceptable defects. This article presents trends in the use of NDT methods in industrial practice for the production and subsequent operation of special bearings for demanding applications.

Keywords

NDT methods, rolling bearings, condition monitoring

Released

08.11.2016

Publisher

Vysoké účení technické v Brně, ČNDT

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5422-4

Book

Defektoskopie 2016, NDE for Safety

Edition

2016

Edition number

první

Pages from

101

Pages to

104

Pages count

4

URL

BibTex


@inproceedings{BUT130811,
 author="Libor {Nohál} and Miroslav {Vaculka}",
 title="Metody nedestruktivního zkoušení ve výrobě a provozu valivých ložisek",
 annote="Valivá ložiska patří při ke klíčovým součástem strojů a zařízení a jejich selhání může mít katastrofální následky. Zejména v oblastech se zvýšenými požadavky na bezpečnost a spolehlivost, jako jsou např. železnice a větrné elektrárny. Již ve výrobě ložisek pro tyto aplikace jsou proto využívány různé metody nedestruktivního zkoušení pro eliminaci dílů s nepřípustnými defekty. Následně během jejich provozu je stav těchto ložisek monitorován v rámci prediktivní údržby. Tento článek prezentuje trendy ve využití NDT metod v průmyslové praxi při výrobě a následném provozování speciálních ložisek pro náročné aplikace.",
 address="Vysoké účení technické v Brně, ČNDT",
 booktitle="Defektoskopie 2016, NDE for Safety",
 chapter="130811",
 edition="2016",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké účení technické v Brně, ČNDT",
 year="2016",
 month="november",
 pages="101--104",
 publisher="Vysoké účení technické v Brně, ČNDT",
 type="conference paper"
}