Publication detail

Metody analýzy extrémních hodnot a jejich softwarová implementace

Original Title

Metody analýzy extrémních hodnot a jejich softwarová implementace

Czech Title

Metody analýzy extrémních hodnot a jejich softwarová implementace

Language

cs

Original Abstract

Teorie extrémních hodnot hraje důležitou roli v celé řadě aplikačních oblastí. Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře se základy teorie extrémních hodnot a popsat některé přístupy k jejich analýze. Nejprve bude pozornost soustředěna na modely použitelné v případě nezávislých pozorování, a to na model blokových maxim a prahový model. Dále budou popsány vybrané metody pro analýzu stacionárních řad s krátkodobou závislostí, které v současné době nabývají na významu. V závěru bude představen autory vytvořený software v prostředí Matlab, který lze použít při řešení typických aplikačních problémů teorie extrémních hodnot. Implementovány jsou zejména vybrané odhady parametrů a parametrických funkcí, které jsou v praktických situacích nejčastěji používány. Ačkoliv řešení složitějších úloh obvykle vyžaduje užití řady dalších metod, tento software nabízí jednoduchý nástroj pro základní analýzu extrémních hodnot.

Czech abstract

Teorie extrémních hodnot hraje důležitou roli v celé řadě aplikačních oblastí. Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře se základy teorie extrémních hodnot a popsat některé přístupy k jejich analýze. Nejprve bude pozornost soustředěna na modely použitelné v případě nezávislých pozorování, a to na model blokových maxim a prahový model. Dále budou popsány vybrané metody pro analýzu stacionárních řad s krátkodobou závislostí, které v současné době nabývají na významu. V závěru bude představen autory vytvořený software v prostředí Matlab, který lze použít při řešení typických aplikačních problémů teorie extrémních hodnot. Implementovány jsou zejména vybrané odhady parametrů a parametrických funkcí, které jsou v praktických situacích nejčastěji používány. Ačkoliv řešení složitějších úloh obvykle vyžaduje užití řady dalších metod, tento software nabízí jednoduchý nástroj pro základní analýzu extrémních hodnot.

BibTex


@article{BUT129534,
 author="Jan {Holešovský} and Michal {Fusek}",
 title="Metody analýzy extrémních hodnot a jejich softwarová implementace",
 annote="Teorie extrémních hodnot hraje důležitou roli v celé řadě aplikačních oblastí. Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře se základy teorie extrémních hodnot a popsat některé přístupy k jejich analýze. Nejprve bude pozornost soustředěna na modely použitelné v případě nezávislých pozorování, a to na model blokových maxim a prahový model. Dále budou popsány vybrané metody pro analýzu stacionárních řad s krátkodobou závislostí, které v současné době nabývají na významu. V závěru bude představen autory vytvořený software v prostředí Matlab, který lze použít při řešení typických aplikačních problémů teorie extrémních hodnot. Implementovány jsou zejména vybrané odhady parametrů a parametrických funkcí, které jsou v praktických situacích nejčastěji používány. Ačkoliv řešení složitějších úloh obvykle vyžaduje užití řady dalších metod, tento software nabízí jednoduchý nástroj pro základní analýzu extrémních hodnot.",
 address="Česká statistická společnost",
 chapter="129534",
 doi="10.5300/IB",
 howpublished="print",
 institution="Česká statistická společnost",
 number="3",
 volume="27",
 year="2016",
 month="september",
 pages="1--13",
 publisher="Česká statistická společnost",
 type="journal article - other"
}