Publication detail

Adaptivní Přijímač pro Plně Fotonický Spoj

WILFERT, O. KOLKA, Z. BARCÍK, P. BIOLKOVÁ, V.

Original Title

Adaptivní Přijímač pro Plně Fotonický Spoj

Czech Title

Adaptivní Přijímač pro Plně Fotonický Spoj

Language

cs

Original Abstract

Na pracovišti VUT v Brně je již více než 20 let zkoumáno použití laseru v optické bezkabelové komunikaci (OBK). Motivací pro nasazení laseru v OBK byly výhody OBK související se základními vlastnostmi laserového záření. Laserový vysílač je schopen generovat svazek s divergencí v řádech μrad. Optický svazek může obsahovat více optických kanálů, z nichž některý může mít funkci majáku sloužícího k přesnému zamíření laserového vysílače na optický přijímač. Kanály sloužící k přenosu signálu mohou pracovat s vysokou přenosovou rychlostí, až Tb/s.

Czech abstract

Na pracovišti VUT v Brně je již více než 20 let zkoumáno použití laseru v optické bezkabelové komunikaci (OBK). Motivací pro nasazení laseru v OBK byly výhody OBK související se základními vlastnostmi laserového záření. Laserový vysílač je schopen generovat svazek s divergencí v řádech μrad. Optický svazek může obsahovat více optických kanálů, z nichž některý může mít funkci majáku sloužícího k přesnému zamíření laserového vysílače na optický přijímač. Kanály sloužící k přenosu signálu mohou pracovat s vysokou přenosovou rychlostí, až Tb/s.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT129162,
 author="Otakar {Wilfert} and Zdeněk {Kolka} and Peter {Barcík} and Viera {Biolková}",
 title="Adaptivní Přijímač pro Plně Fotonický Spoj",
 annote="Na pracovišti VUT v Brně je již více než 20 let zkoumáno použití laseru v optické bezkabelové komunikaci (OBK). Motivací pro nasazení laseru v OBK byly výhody OBK související se základními vlastnostmi laserového záření. Laserový vysílač je schopen generovat svazek s divergencí v řádech μrad. Optický svazek může obsahovat více optických kanálů, z nichž některý může mít funkci majáku sloužícího k přesnému zamíření laserového vysílače na optický přijímač. Kanály sloužící k přenosu signálu mohou pracovat s vysokou přenosovou rychlostí, až Tb/s.",
 address="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.",
 booktitle="Sborník příspěvků multioborové konference LASER56",
 chapter="129162",
 howpublished="print",
 institution="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.",
 year="2016",
 month="october",
 pages="64--65",
 publisher="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.",
 type="conference paper"
}