Publication detail

System Identification Toolbox a jeho využití při identifikaci parametrů modelů chování pilotů

OBŠILOVÁ, L. JALOVECKÝ, R.

Original Title

System Identification Toolbox a jeho využití při identifikaci parametrů modelů chování pilotů

Czech Title

System Identification Toolbox a jeho využití při identifikaci parametrů modelů chování pilotů

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá identifikací parametrů modelů chování pilotů pomocí programu MATLAB®, konkrétně nástroje System Identification Toolbox. První část článku popisuje jednotlivé modely pilotů včetně jejich přenosových funkcí. Samotná realizace experimentu proběhla na leteckém simulátoru ČVUT v Praze. Měřila se odezva pilotů na skokovou změnu výšky letu při podélném pohybu letounu. Pilot se při skokové změně výšky musí v co nejkratším časovém intervalu opět vrátit na původní letovou hladinu. Článek popisuje postup zpracování naměřených dat a identifikaci parametrů modelů pilotů.

Czech abstract

Článek se zabývá identifikací parametrů modelů chování pilotů pomocí programu MATLAB®, konkrétně nástroje System Identification Toolbox. První část článku popisuje jednotlivé modely pilotů včetně jejich přenosových funkcí. Samotná realizace experimentu proběhla na leteckém simulátoru ČVUT v Praze. Měřila se odezva pilotů na skokovou změnu výšky letu při podélném pohybu letounu. Pilot se při skokové změně výšky musí v co nejkratším časovém intervalu opět vrátit na původní letovou hladinu. Článek popisuje postup zpracování naměřených dat a identifikaci parametrů modelů pilotů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT129130,
 author="Lucie {Obšilová} and Rudolf {Jalovecký}",
 title="System Identification Toolbox a jeho využití při identifikaci parametrů modelů chování pilotů",
 annote="Článek se zabývá identifikací parametrů modelů chování pilotů pomocí programu MATLAB®, konkrétně nástroje System Identification Toolbox. První část článku popisuje jednotlivé modely pilotů včetně jejich přenosových funkcí. Samotná realizace experimentu proběhla na leteckém simulátoru ČVUT v Praze. Měřila se odezva pilotů na skokovou změnu výšky letu při podélném pohybu letounu. Pilot se při skokové změně výšky musí v co nejkratším časovém intervalu opět vrátit na původní letovou hladinu. Článek popisuje postup zpracování naměřených dat a identifikaci parametrů modelů pilotů.",
 address="Univerzita obrany",
 booktitle="Sborník příspěvků 16. mezinárodní konference Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel",
 chapter="129130",
 howpublished="online",
 institution="Univerzita obrany",
 year="2016",
 month="october",
 pages="150--159",
 publisher="Univerzita obrany",
 type="conference paper"
}