Publication detail

Current-mode Fractional Low- and High-pass Filters Using Current Conveyors

KOTON, J. SLÁDOK, O. SALÁŠEK, J. USHAKOV, P.

Original Title

Current-mode Fractional Low- and High-pass Filters Using Current Conveyors

Czech Title

Dolní a horní propust fraktálního řádu s proudovými konvejory pracující v proudovém režimu

English Title

Current-mode Fractional Low- and High-pass Filters Using Current Conveyors

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

In this paper the current-mode low- and high-pass filters employing current conveyors as active elements are presented, whereas the proposed solutions are suitable for the approximation of fractional-order transfer function of the order (1+α), for 0 < α < 1. The advantageous features of the proposed solutions is the usage of minimal number of passive elements, whereas all are grounded, and ideally zero-input and infinite-output impedance. Based on the theoretical behavior description, the performance of the proposed circuits was verified by means of Spice simulations using macro models of the UCC-N1B integrated circuit.

Czech abstract

V článku jsou prezentovány kmitočtové filtry typu dolní a horní propusti s proudovými konvejory jako aktivními prvky pracující v proudovém režimu, kdy popsané obvody jsou vhodné pro aproximaci fraktální přenosové funkce řádu (1+\alpha), pro 0 < \alpha < 1. Výhodnými vlastnostmi navržených řešení je použití minimálního počtu pasivních prvků, přičemž všechny jsou uzeměny, a teoreticky nulová vstupní a nekonečný výstupní impedance. Na základě teoretického popisu bylo chování obvodů ověřeno simulacemi ve Spice použitím makromodelu integrovaného obvodu UCC-N1B.

English abstract

In this paper the current-mode low- and high-pass filters employing current conveyors as active elements are presented, whereas the proposed solutions are suitable for the approximation of fractional-order transfer function of the order (1+α), for 0 < α < 1. The advantageous features of the proposed solutions is the usage of minimal number of passive elements, whereas all are grounded, and ideally zero-input and infinite-output impedance. Based on the theoretical behavior description, the performance of the proposed circuits was verified by means of Spice simulations using macro models of the UCC-N1B integrated circuit.

Keywords

frational-order transfer function; analogue frequency filter; approximation; current conveyor

Released

18.10.2016

ISBN

978-1-4673-8817-7

Book

8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops - ICUMT

Pages from

231

Pages to

234

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT129061,
  author="Jaroslav {Koton} and Ondřej {Sládok} and Jan {Salášek} and Peter A. {Ushakov}",
  title="Current-mode Fractional Low- and High-pass Filters Using Current Conveyors",
  annote="In this paper the current-mode low- and high-pass filters employing current conveyors as active elements are presented, whereas the proposed solutions are suitable for the approximation of fractional-order transfer function of the order (1+α), for 0 < α < 1. The advantageous features of the proposed solutions is the usage of minimal number of passive elements, whereas all are grounded, and ideally zero-input and infinite-output impedance. Based on the theoretical behavior description, the performance of the proposed circuits was verified by means of Spice simulations using macro models of the UCC-N1B integrated circuit.",
  booktitle="8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops - ICUMT",
  chapter="129061",
  howpublished="online",
  year="2016",
  month="october",
  pages="231--234",
  type="conference paper"
}