Publication detail

Differential Second-Order Voltage-Mode All-Pass Filter Using Current Conveyors

KOTON, J. HERENCSÁR, N. HORNG, J.

Original Title

Differential Second-Order Voltage-Mode All-Pass Filter Using Current Conveyors

Czech Title

Diferenční fázovací článek druhého řádu s proudovými konvejory pracující v napěťovém režimu

English Title

Differential Second-Order Voltage-Mode All-Pass Filter Using Current Conveyors

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

In this paper, a new circuit solution of analogue pseudo-differential second-order all-pass filter operating in the voltage mode is presented. Pseudo-differential, since both input and output terminals are differential, however, the circuit topology features single-ended structure. As active elements the differential difference current conveyors and second-generation current conveyors are advantageously used. The proposed filter features quality factor control without disturbing the polefrequency using single passive element. The designed circuit is less complex compared to fully-differential solutions by maintaining sufficient common-mode rejection ratio. The behaviour of the filter is described by means of symbolic analysis and also by simulations using the UCC-N1B integrated circuit. Furthermore, the performance of the proposed pseudo- differential filter has been validated by experimental measurements.

Czech abstract

V článku je prezentováno nové obvodové řešení analogového pseudo-diferenčního fázovacího článku pracujícícho v napěťovém režimu. Pseudo-diferenčního, protože vstup i výstup jsou diferenční, ale obvodové řešení je nesymetrické. S výhodou jako aktivní prvky byly použity DDCC (Differential Difference Current Conveyor) a proudové konvejory druhé generace. Obvodové řešení dovoluje změnu činitele jakosti pomocí jediného pasivního prvku bez vlivu na kmitočet pólu navržená struktura je méně složitá v porovnání s plně diferenčním řešením při zachování dostatečného potlačení souhlasného signálu. Chování filtru je popsání symbolickou analýzou a také simulacemi použitím integrovaného obvodu UCC-N1B. Dále pak byly vlastnoti pseudo-diferenčního filtru ověřeny experimentálními měřeními.navrhovaných pseudo diferenciál filtru validována v experimentálních měření.

English abstract

In this paper, a new circuit solution of analogue pseudo-differential second-order all-pass filter operating in the voltage mode is presented. Pseudo-differential, since both input and output terminals are differential, however, the circuit topology features single-ended structure. As active elements the differential difference current conveyors and second-generation current conveyors are advantageously used. The proposed filter features quality factor control without disturbing the polefrequency using single passive element. The designed circuit is less complex compared to fully-differential solutions by maintaining sufficient common-mode rejection ratio. The behaviour of the filter is described by means of symbolic analysis and also by simulations using the UCC-N1B integrated circuit. Furthermore, the performance of the proposed pseudo- differential filter has been validated by experimental measurements.

Keywords

Analogue signal processing, all-pass filter, pseudo-differential, current conveyor, voltage-mode

Released

10.10.2016

Publisher

Elektronika ir Elektrotechnika

Pages from

52

Pages to

57

Pages count

6

URL

BibTex


@article{BUT128781,
 author="Jaroslav {Koton} and Norbert {Herencsár} and Jiun-Wei {Horng}",
 title="Differential Second-Order Voltage-Mode All-Pass Filter Using Current Conveyors",
 annote="In this paper, a new circuit solution of analogue pseudo-differential second-order all-pass filter operating in the
voltage mode is presented. Pseudo-differential, since both input and output terminals are differential, however, the circuit
topology features single-ended structure. As active elements the differential difference current conveyors and second-generation current conveyors are advantageously used. The proposed filter features quality factor control without disturbing the polefrequency using single passive element. The designed circuit is less complex compared to fully-differential solutions by maintaining sufficient common-mode rejection ratio. The behaviour of the filter is described by means of symbolic analysis and also by simulations using the UCC-N1B integrated circuit. Furthermore, the performance of the proposed pseudo- differential filter has been validated by experimental measurements.",
 address="Elektronika ir Elektrotechnika",
 chapter="128781",
 doi="10.5755/j01.eie.22.5.16344",
 howpublished="online",
 institution="Elektronika ir Elektrotechnika",
 number="5",
 volume="22",
 year="2016",
 month="october",
 pages="52--57",
 publisher="Elektronika ir Elektrotechnika",
 type="journal article"
}