Publication detail

Výrobní a logistické procesy v podnikání

JUROVÁ, M. KORÁB, V. JUŘICA, P. VIDECKÁ, Z. BARTOŠEK, V.

Original Title

Výrobní a logistické procesy v podnikání

Czech Title

Výrobní a logistické procesy v podnikání

Language

cs

Original Abstract

Odborná monografie předkládá pro vědeckou a průmyslovou veřejnost hlavní cíle a jejich dosažení z hlediska podnikání a poskytnutí metodiky pro úspěšné zavedení Průmyslu 4.0 v globalizovaném prostředí. Předložené části publikace, Podnikání, Vybrané nástroje pro řízení v podnikání, Výrobní a Logistické systémy, tvoří důležitý předpoklad pro efektivní fungování průmyslového podnikatelského subjektu k plnění zákaznických požadavků z hlediska "time to market".

Czech abstract

Odborná monografie předkládá pro vědeckou a průmyslovou veřejnost hlavní cíle a jejich dosažení z hlediska podnikání a poskytnutí metodiky pro úspěšné zavedení Průmyslu 4.0 v globalizovaném prostředí. Předložené části publikace, Podnikání, Vybrané nástroje pro řízení v podnikání, Výrobní a Logistické systémy, tvoří důležitý předpoklad pro efektivní fungování průmyslového podnikatelského subjektu k plnění zákaznických požadavků z hlediska "time to market".

Documents

BibTex


@book{BUT128531,
 author="Marie {Jurová} and Vojtěch {Koráb} and Pavel {Juřica} and Zdeňka {Videcká} and Vladimír {Bartošek}",
 title="Výrobní a logistické procesy v podnikání",
 annote="Odborná monografie předkládá pro vědeckou a průmyslovou veřejnost hlavní cíle a jejich dosažení z hlediska podnikání a poskytnutí metodiky pro úspěšné zavedení Průmyslu 4.0 v globalizovaném prostředí. Předložené části publikace, Podnikání, Vybrané nástroje pro řízení v podnikání, Výrobní a Logistické systémy, tvoří důležitý předpoklad pro efektivní fungování průmyslového podnikatelského subjektu k plnění zákaznických požadavků z hlediska "time to market".",
 address="Grada",
 chapter="128531",
 howpublished="print",
 institution="Grada",
 year="2016",
 month="september",
 pages="1--254",
 publisher="Grada",
 type="book"
}