Publication detail

Passive Fractional-Order Components Based On Resistive-Capacitive Circuits With Distributed Parameters

USHAKOV, P. SHADRIN, A. KUBÁNEK, D. KOTON, J.

Original Title

Passive Fractional-Order Components Based On Resistive-Capacitive Circuits With Distributed Parameters

Czech Title

Pasivní prvky fraktálního řádu založené na rezistivně kapacitních obvodech s rozprostřenými parametry

English Title

Passive Fractional-Order Components Based On Resistive-Capacitive Circuits With Distributed Parameters

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The paper deals with the analysis and mainly synthesis of passive fractional-order elements (FOEs). Pointing out the disadvantages of the most frequently used solutions, the utilization of resistive-capacitive circuits with distributed parameters for the design of FOEs is further discussed. This approach is based on creation of resistive, capacitive and conductive layers on a substrate. Examples of these devices along with simulation and measurement results are presented. A platform for analysis, synthesis and trimming of these components is also described, which allows to adjust required parameters of the elements after fabrication.

Czech abstract

Článek pojednává o analýze a především santéze pasivních prvků fraktálního řádu. Je poukazováno na nevýhody nejčastěji používaných řešení a diskutováno využití rezistivně-kapacitních obvodů s rozprostřenými parametry. Tento přístup je založen na tvorbě odporových, kapacitních a vodivých vrstev na substrátu. Jsou prezentovány příklady těchto zařízení spolu s simulacemi a měřením výsledků. Platforma pro analýzu, syntézu a nastavování těchto prvků je také popsána, což umožňuje nastavit požadované parametry prvků po zhotovení.

English abstract

The paper deals with the analysis and mainly synthesis of passive fractional-order elements (FOEs). Pointing out the disadvantages of the most frequently used solutions, the utilization of resistive-capacitive circuits with distributed parameters for the design of FOEs is further discussed. This approach is based on creation of resistive, capacitive and conductive layers on a substrate. Examples of these devices along with simulation and measurement results are presented. A platform for analysis, synthesis and trimming of these components is also described, which allows to adjust required parameters of the elements after fabrication.

Keywords

fractional-order component; fractional-order element; circuits with distributed parameters; transmission line

Released

27.06.2016

ISBN

978-1-5090-1287-9

Book

Proceedings of 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP)

Pages from

638

Pages to

642

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT128090,
  author="Peter A. {Ushakov} and Aleksandr {Shadrin} and David {Kubánek} and Jaroslav {Koton}",
  title="Passive Fractional-Order Components Based On Resistive-Capacitive Circuits With Distributed Parameters",
  annote="The paper deals with the analysis and mainly synthesis of passive fractional-order elements (FOEs). Pointing out the disadvantages of the most frequently used solutions, the utilization of resistive-capacitive circuits with distributed parameters for the design of FOEs is further discussed. This approach is based on creation of resistive, capacitive and conductive layers on a substrate. Examples of these devices along with simulation and measurement results are presented. A platform for analysis, synthesis and trimming of these components is also described, which allows to adjust required parameters of the elements after fabrication.",
  booktitle="Proceedings of 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP)",
  chapter="128090",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2016",
  month="june",
  pages="638--642",
  type="conference paper"
}