Patent detail

Systém pro automatické proplachování tlakové kanalizace

RUČKA, J. KOVÁŘ, J. ANDRŠ, O.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká systému pro automatické proplachování tlakové kanalizace proti jejímu zanášení sedimentem z odpadní vody.

Keywords

tlaková kanalizace; provozování; proplachování; ucpávání; sediment; řídící jednotka čerpadla

Patent number

29771

Date of registration

13.09.2016

Date of expiry

13.09.2018

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

www