Publication detail

Warehouse modeling using graphical user interface

RAJNOHA, M.

Original Title

Modelovanie skladu pomocou grafického rozhrania

English Title

Warehouse modeling using graphical user interface

Type

conference paper

Language

sk

Original Abstract

Článok navrhuje nový algoritmus, ktorý umožňuje efektívnu konverziu grafickej reprezentácie skladu do grafovej reprezentácie a následne urýchľuje odhad ceny ciest. Navrhnutý algoritmus počíta vzdialenosti medzi ľubovoľnými miestami skladu na základe algoritmu BFS, „skeletonizácie" z obrazového spracovania dát a Dijkstrovho algoritmu. Použitím navrhnutého algoritmu je možné vyhľadávať cesty v sklade efektívne a rýchlo pomocou predpočítanej smerovacej tabuľky. Čas vyhľadávania je menší ako milisekunda s použitím smerovacej tabuľky a nie je výrazne ovplyvnený veľkosťou skladu namiesto použitia Dijkstrovho algoritmu.

English abstract

This paper proposes a new algorithm which enables efficient conversion of graphical representation of warehouse into graph theory representation and consequently accelerates estimation for route costs. The proposed algorithm computes route distances between any places in warehouse based on Breadth first search, image processing „skeletonization“ and Dijkstra algorithm. Using the proposed algorithm it is possible to search routes in a warehouse effectively and fast using precomputed routing table. Searching time is less then milisecond using routing table and even size of warehouse doesn’t affect it significantly instead of using Dijkstra algorithm.

Keywords

warehouse; conversion; GUI; skeletonization; graph; searching; paths; BFS; Dijkstra algorithm; routing table

Released

28.04.2016

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5350-0

Book

Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016

Edition number

první

Pages from

273

Pages to

275

Pages count

3

URL

BibTex


@inproceedings{BUT127831,
 author="Martin {Rajnoha}",
 title="Modelovanie skladu pomocou grafického rozhrania",
 annote="Článok navrhuje nový algoritmus, ktorý umožňuje efektívnu konverziu grafickej reprezentácie skladu do grafovej reprezentácie a následne urýchľuje odhad ceny ciest. Navrhnutý algoritmus počíta vzdialenosti medzi ľubovoľnými miestami skladu na základe algoritmu BFS, „skeletonizácie" z obrazového spracovania dát a Dijkstrovho algoritmu. Použitím navrhnutého algoritmu je možné vyhľadávať cesty v sklade efektívne a rýchlo pomocou predpočítanej smerovacej tabuľky. Čas vyhľadávania je menší ako milisekunda s použitím smerovacej tabuľky a nie je výrazne ovplyvnený veľkosťou skladu namiesto použitia Dijkstrovho algoritmu.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 booktitle="Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016",
 chapter="127831",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 year="2016",
 month="april",
 pages="273--275",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 type="conference paper"
}