Publication detail

Fractional-Order High-Pass Filter with Electronically Adjustable Parameters

JEŘÁBEK, J. ŠOTNER, R. DVOŘÁK, J. LANGHAMMER, L. KOTON, J.

Original Title

Fractional-Order High-Pass Filter with Electronically Adjustable Parameters

Czech Title

Fraktální filtr typu horní propust s elektronicky nastavitelnými parametry

English Title

Fractional-Order High-Pass Filter with Electronically Adjustable Parameters

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This paper presents possible solution of fractional-order high-pass filter (FHPF) with electronically adjustable order between 1 and 2 and also with electronically adjustable pole frequency. It is based on well-known Follow-the-Leader Feedback (FLF) topology adjusted for utilization with operational transconductance amplifiers (OTAs) and adjustable current amplifiers (ACAs). This 3rd-order topology is used in order to approximate FHPF response in particular frequency band of interest. Design is supported by Pspice simulations for three particular values of the filter’s order (1.25, 1.5, 1.75) and for several values of pole frequency. Moreover, simulation results with two different approximations are compared.

Czech abstract

Tento článek prezentuje možné řešení filtru fraktálního (neceločíselného) řádu typu horní propust s elektronicky nastavitelným řádem mezi 1 a 2 a také s elektronicky nastavitelnou mezní frekvencí. Je založen na dobře známé topologii zpětných vazeb follow-the-leader s využitím transkonduktančních operačních zesilovačů (OTA) a nastavitelných proudových zesilovačů. Tato topologie 3. řádu je využita za účelem přibližně aproximovat fraktální filtr typu horní propust v určitém frekvenčním pásmu zájmu. Návrh je podpořen výsledky simulací v PSpice pro tři konkrétní hodnoty řádu filtru (1,25, 1.5, 1,75) a pro několik hodnot mezního kmitočtu. Kromě toho jsou porovnány výsledky simulace dvou různých aproximací.

English abstract

This paper presents possible solution of fractional-order high-pass filter (FHPF) with electronically adjustable order between 1 and 2 and also with electronically adjustable pole frequency. It is based on well-known Follow-the-Leader Feedback (FLF) topology adjusted for utilization with operational transconductance amplifiers (OTAs) and adjustable current amplifiers (ACAs). This 3rd-order topology is used in order to approximate FHPF response in particular frequency band of interest. Design is supported by Pspice simulations for three particular values of the filter’s order (1.25, 1.5, 1.75) and for several values of pole frequency. Moreover, simulation results with two different approximations are compared.

Keywords

adjustable current amplifier, approximation, ACA, FHPF, FLF, follow-the-leader feedback, fractional-order, operational transconductance amplifier

Released

06.09.2016

Publisher

University of West Bohemia

Location

Pilsen

ISBN

978-80-261-0601-2

Book

21st 2016 International Conference on Applied Electronics

Pages from

111

Pages to

116

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT127784,
 author="Jan {Jeřábek} and Roman {Šotner} and Jan {Dvořák} and Lukáš {Langhammer} and Jaroslav {Koton}",
 title="Fractional-Order High-Pass Filter with Electronically Adjustable Parameters",
 annote="This paper presents possible solution of fractional-order high-pass filter (FHPF) with electronically adjustable order between 1 and 2 and also with electronically adjustable pole frequency. It is based on well-known Follow-the-Leader Feedback (FLF) topology adjusted for utilization with operational transconductance amplifiers (OTAs) and adjustable current amplifiers (ACAs). This 3rd-order topology is used in order to approximate FHPF response in particular frequency band of interest. Design is supported by Pspice simulations for three particular values of the filter’s order (1.25, 1.5, 1.75) and for several values of pole frequency. Moreover, simulation results with two different approximations are compared.",
 address="University of West Bohemia",
 booktitle="21st 2016 International Conference on Applied Electronics",
 chapter="127784",
 doi="10.1109/AE.2016.7577253",
 howpublished="print",
 institution="University of West Bohemia",
 year="2016",
 month="september",
 pages="111--116",
 publisher="University of West Bohemia",
 type="conference paper"
}