Publication detail

Design and Properties of Fractional-Order Multifunction Filter with DVCCs

KUBÁNEK, D. KOTON, J. JEŘÁBEK, J.

Original Title

Design and Properties of Fractional-Order Multifunction Filter with DVCCs

Czech Title

Návrh a vlastnosti multifunkčního filtru fraktálního řádu s DVCCs

English Title

Design and Properties of Fractional-Order Multifunction Filter with DVCCs

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Fractional-order filter employing two differential voltage current conveyors, four grounded passive elements, one of which has fractional-order impedance, is presented. The filter provides low-pass and band-pass transfer function simultaneously and its order can be set between one and two. Relations and recommendations for determining the passive element parameters are given. PSpice simulations confirm the theoretical expectations, show very good performance with AD844 amplifier as conveyor replacement, and discover the most critical parasitic properties of conveyors.

Czech abstract

Je prezentován filtr fraktálního řádu využívající dva proudové konvejory s rozdílovým napětím, čtyři uzemněné pasivní prvky, z nichž jeden má fraktální impedanci. Filtr poskytuje funkce dolní a pásmové propusti a jeho řád může být nastaven mezi jedna a dvě. Ssou uvedeny vztahy a doporučení pro stanovení parametrů pasivních prvků. PSpice simulace potvrzují teoretická očekávání, ukazují velmi dobrou funkci se zesilovačem AD844 jako náhradou konvejoru a popisují nejkritičtější parazitní vlastnosti konvejorů.

English abstract

Fractional-order filter employing two differential voltage current conveyors, four grounded passive elements, one of which has fractional-order impedance, is presented. The filter provides low-pass and band-pass transfer function simultaneously and its order can be set between one and two. Relations and recommendations for determining the passive element parameters are given. PSpice simulations confirm the theoretical expectations, show very good performance with AD844 amplifier as conveyor replacement, and discover the most critical parasitic properties of conveyors.

Keywords

fractional-order filter; fractional-order element; differential voltage current conveyor

Released

27.06.2016

ISBN

978-1-5090-1287-9

Book

Proceedings of 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP)

Pages from

620

Pages to

624

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT127767,
  author="David {Kubánek} and Jaroslav {Koton} and Jan {Jeřábek}",
  title="Design and Properties of Fractional-Order Multifunction Filter with DVCCs",
  annote="Fractional-order filter employing two differential voltage current conveyors, four grounded passive elements, one of which has fractional-order impedance, is presented. The filter provides low-pass and band-pass transfer function simultaneously and its order can be set between one and two. Relations and recommendations for determining the passive element parameters are given. PSpice simulations confirm the theoretical expectations, show very good performance with AD844 amplifier as conveyor replacement, and discover the most critical parasitic properties of conveyors.",
  booktitle="Proceedings of 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP)",
  chapter="127767",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2016",
  month="june",
  pages="620--624",
  type="conference paper"
}