Publication detail

Vliv vegetační střechy na vnitřní klima dřevostaveb

Original Title

Vliv vegetační střechy na vnitřní klima dřevostaveb

Czech Title

Vliv vegetační střechy na vnitřní klima dřevostaveb

Language

cs

Original Abstract

Obsahem tohoto příspěvku, je seznámení se s účinky vegetačního souvrství na tepelnou stabilitu dřevostaveb. Výsledky v příspěvku jsou pouze početní a byly vytvořeny pomocí softwarového programu na principu nestacionární numerické metody. Metoda výpočtu tepelné stability vychází z technické normy ČSN 73 0540. Výpočet byl upraven pro proměnné okrajové podmínky zahrnující trajektorii chodu slunce po obloze.

Czech abstract

Obsahem tohoto příspěvku, je seznámení se s účinky vegetačního souvrství na tepelnou stabilitu dřevostaveb. Výsledky v příspěvku jsou pouze početní a byly vytvořeny pomocí softwarového programu na principu nestacionární numerické metody. Metoda výpočtu tepelné stability vychází z technické normy ČSN 73 0540. Výpočet byl upraven pro proměnné okrajové podmínky zahrnující trajektorii chodu slunce po obloze.

BibTex


@inproceedings{BUT127561,
 author="Michal {Majsniar} and Stanislav {Šťastník}",
 title="Vliv vegetační střechy na vnitřní klima dřevostaveb",
 annote="Obsahem tohoto příspěvku, je seznámení se s účinky vegetačního souvrství na tepelnou stabilitu dřevostaveb. Výsledky
v příspěvku jsou pouze početní a byly vytvořeny pomocí softwarového programu na principu nestacionární numerické
metody. Metoda výpočtu tepelné stability vychází z technické normy ČSN 73 0540. Výpočet byl upraven pro proměnné
okrajové podmínky zahrnující trajektorii chodu slunce po obloze.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Sborník Juniorstav 2016",
 chapter="127561",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2016",
 month="january",
 pages="1--8",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}