Publication detail

Multifunctional current-mode filter with dual-parameter control of the pole frequency

JEŘÁBEK, J. DVOŘÁK, J. ŠOTNER, R. METIN, B. VRBA, K.

Original Title

Multifunctional current-mode filter with dual-parameter control of the pole frequency

Czech Title

Multifunkční filtr v proudovém módu s dvouparametrovým řízením frekvence pólu

English Title

Multifunctional current-mode filter with dual-parameter control of the pole frequency

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

This paper presents a multifunctional current-mode filter with dual-parameter control of the pole frequency. The filter is of the second order, of single-input triple-output (SITO) type and a required type of the response (low pass, inverting band pass, high pass, band reject and all pass) is obtained by proper selection of one or more outputs. The filter employs two capacitors, two operational transconductance amplifiers (OTAs), each of them with controllable transconductance, and two digitally adjustable current amplifiers (DACAs), providing controllable current gain. Both these controllable parameters directly influence pole frequency of the filter. The theoretical presumptions were confirmed by laboratory measurements.

Czech abstract

Tento článek prezentuje multifunkční filtr v proudovém režimu s dvouparametrovou kontrolou kmitočtu pólu. Filtr je druhého řádu, typu jeden vstup - trojitý výstup (SITO) typu a požadovaný druh odezvy (dolní propust, invertující pásmová propust, horní propust, pásmová zádrž a fázovací článek) je získán vhodným výběrem jednoho nebo více výstupů. Filtr využívá dva kondenzátory, dva operační transkonduktanční zesilovače (OTA), každý z nich s řiditelnou transkonduktancí a dva digitálně nastavitelné proudové zesilovače (DACAs), poskytující regulovatelný proudový zisk. Oba tyto říditelné parametry přímo ovlivňují kmitočet pólu tohoto filtru. Teoretické předpoklady byly potvrzeny laboratorních měření.

English abstract

This paper presents a multifunctional current-mode filter with dual-parameter control of the pole frequency. The filter is of the second order, of single-input triple-output (SITO) type and a required type of the response (low pass, inverting band pass, high pass, band reject and all pass) is obtained by proper selection of one or more outputs. The filter employs two capacitors, two operational transconductance amplifiers (OTAs), each of them with controllable transconductance, and two digitally adjustable current amplifiers (DACAs), providing controllable current gain. Both these controllable parameters directly influence pole frequency of the filter. The theoretical presumptions were confirmed by laboratory measurements.

Keywords

Active filters; Circuit analysis;Circuit synthesis; Current-mode circuits; Tunable circuits and devices

Released

31.08.2016

Pages from

31

Pages to

36

Pages count

6

BibTex


@article{BUT127547,
 author="Jan {Jeřábek} and Jan {Dvořák} and Roman {Šotner} and Bilgin {Metin} and Kamil {Vrba}",
 title="Multifunctional current-mode filter with dual-parameter control of the pole frequency",
 annote="This paper presents a multifunctional current-mode filter with dual-parameter control of the pole frequency. The filter is of the second order, of single-input triple-output (SITO) type and a required type of the response (low pass, inverting band pass, high pass, band reject and all pass) is obtained by proper selection of one or more outputs. The filter employs two capacitors, two operational transconductance amplifiers (OTAs), each of them with controllable transconductance, and two digitally adjustable current amplifiers (DACAs), providing controllable current gain. Both these controllable parameters directly influence pole frequency of the filter. The theoretical presumptions were confirmed by laboratory measurements.",
 chapter="127547",
 doi="10.4316/AECE.2016.03005",
 howpublished="print",
 number="3",
 volume="16",
 year="2016",
 month="august",
 pages="31--36",
 type="journal article"
}