Product detail

Software pro korelační analýzu

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické zpracování řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. korelační analýza, která v první fázy analýzy určí a vizualizuje vhodnost vybraných objektivních parametrizačních technik pro odhad klinického stavu daného subjektu na škále hodnotící např. vážnost onemocnění, atd. Software CORR poskytuje jednoduchou možnost korelace (Pearsonova, spearmanova Kedallova) mezi objektivními a subjektivními daty. Software CORR disponuje možností automatického ukládáni dosažených výsledkú do tabulky ve formátu *.xlsx a také vykreslením tzv. korelačních diagramů. Tento software je naprogramován v programovém prostrědí MATLAB. K otestování je možné použít přiložený skript demo.

Keywords

Korelace, Pearson, Spearman, Kendall, analýza

Create date

18.08.2016

Location

http://splab.cz/download/software/software-pro-korelacni-analyzu

www

Documents