Publication detail

Příprava elastických kompozitních amfifilních nanonvláken vhodných pro medicínské aplikace

ŠVACHOVÁ, V. VOJTOVÁ, L. JANČÁŘ, J. KHUNOVÁ, V.

Original Title

Příprava elastických kompozitních amfifilních nanonvláken vhodných pro medicínské aplikace

Czech Title

Příprava elastických kompozitních amfifilních nanonvláken vhodných pro medicínské aplikace

Language

cs

Original Abstract

Předložená práce se zabývá přípravou (bio)polymerních kompozitních nanovláken pomocí procesu elektrostatického zvlákňování – NanospideruTM. Jedná se o technologii, která umožňuje průmyslovou výrobu nanovláken, využívaných nejen v řadě průmyslových odvětvích, ale stále častěji i v medicíně. V této práci byl výběr jednotlivých složek pro přípravu nanovláken zvolen tak, aby vyhovoval nárokům tkáňového inženýrství. Úspěšně byla připravena amfifilní nanovlákna ze směsi želatiny a syntetického polykaprolaktonu, která byla následně modifikována pomocí nanotrubek haloysitu. Anorganický přírodní haloysit má tubulární strukturu s vnitřním průměrem 1–50 nm a může sloužit jako potenciální nosič léčiv s kontrolovaným uvolňováním. Důležitým krokem elektrostatického zvlákňování je volba rozpouštědla, od kterého se dále můžou odvíjet jednotlivé vlastnosti získaných nanovláken. V našem případě jsme nově zvolili samotnou kyselinu octovou, která je méně toxická než doposud často používaná fluorovaná rozpouštědla.

Czech abstract

Předložená práce se zabývá přípravou (bio)polymerních kompozitních nanovláken pomocí procesu elektrostatického zvlákňování – NanospideruTM. Jedná se o technologii, která umožňuje průmyslovou výrobu nanovláken, využívaných nejen v řadě průmyslových odvětvích, ale stále častěji i v medicíně. V této práci byl výběr jednotlivých složek pro přípravu nanovláken zvolen tak, aby vyhovoval nárokům tkáňového inženýrství. Úspěšně byla připravena amfifilní nanovlákna ze směsi želatiny a syntetického polykaprolaktonu, která byla následně modifikována pomocí nanotrubek haloysitu. Anorganický přírodní haloysit má tubulární strukturu s vnitřním průměrem 1–50 nm a může sloužit jako potenciální nosič léčiv s kontrolovaným uvolňováním. Důležitým krokem elektrostatického zvlákňování je volba rozpouštědla, od kterého se dále můžou odvíjet jednotlivé vlastnosti získaných nanovláken. V našem případě jsme nově zvolili samotnou kyselinu octovou, která je méně toxická než doposud často používaná fluorovaná rozpouštědla.

Documents

BibTex


@misc{BUT127460,
 author="Veronika {Pavliňáková} and Lucy {Vojtová} and Josef {Jančář} and Viera {Khunová}",
 title="Příprava elastických kompozitních amfifilních nanonvláken vhodných pro medicínské aplikace",
 annote="Předložená práce se zabývá přípravou (bio)polymerních kompozitních nanovláken pomocí procesu elektrostatického zvlákňování – NanospideruTM. Jedná se o technologii, která umožňuje průmyslovou výrobu nanovláken, využívaných nejen v řadě průmyslových odvětvích, ale stále častěji i v medicíně. V této práci byl výběr jednotlivých složek pro přípravu nanovláken zvolen tak, aby vyhovoval nárokům tkáňového inženýrství. 
Úspěšně byla připravena amfifilní nanovlákna ze směsi želatiny a syntetického polykaprolaktonu, která byla následně modifikována pomocí nanotrubek haloysitu. Anorganický přírodní haloysit má tubulární strukturu s vnitřním průměrem 1–50 nm a může sloužit jako potenciální nosič léčiv s kontrolovaným uvolňováním. Důležitým krokem elektrostatického zvlákňování je volba rozpouštědla,
od kterého se dále můžou odvíjet jednotlivé vlastnosti získaných nanovláken. V našem případě jsme nově zvolili samotnou kyselinu octovou, která je méně toxická než doposud často používaná fluorovaná rozpouštědla.
",
 address="Česká společnost chemická",
 booktitle="Czech Chemical Society Symposium Series",
 chapter="127460",
 edition="14",
 howpublished="print",
 institution="Česká společnost chemická",
 number="2016",
 year="2016",
 month="march",
 pages="89--89",
 publisher="Česká společnost chemická",
 type="abstract"
}