Publication detail

Comparison of statistical average speed of convergence of the credibility of the representative to push log-sum

NOVOTNÝ, B. KENYERES, M.

Original Title

Komparace statistické kredibility reprezentanta průměrné rychlosti konvergence protokolu push-sum

Czech Title

Komparace statistické kredibility reprezentanta průměrné rychlosti konvergence protokolu push-sum

English Title

Comparison of statistical average speed of convergence of the credibility of the representative to push log-sum

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Tento článek pojednává o stochastickém distribuovaném algoritmu push-sum protokol. Autoři článku zkoumají vliv počtu opakování experimentů na statistickou kredibilitu reprezentanta rychlosti konvergence. Učinili tak porovnáním variačního rozpětí průměrů rychlostí získaných z jednotlivých průběhů. V tomto článku budou porovnány výsledky výpočtů slabě propojené sítě reprezentované linkovým spojením uzlů a silně propojené sítě reprezentované plným spojením uzlů.

Czech abstract

Tento článek pojednává o stochastickém distribuovaném algoritmu push-sum protokol. Autoři článku zkoumají vliv počtu opakování experimentů na statistickou kredibilitu reprezentanta rychlosti konvergence. Učinili tak porovnáním variačního rozpětí průměrů rychlostí získaných z jednotlivých průběhů. V tomto článku budou porovnány výsledky výpočtů slabě propojené sítě reprezentované linkovým spojením uzlů a silně propojené sítě reprezentované plným spojením uzlů.

English abstract

This article is about the risky distributed push-sum algorithm Protocol. An article exploring the influence of homage to the repetition of the experiment on statistical credibility representative speed of convergence. The subjugated inhabitants so by comparing the average speed range variacního obtained from each course. In this paper the results of computations are compared slabe linked networks represented by the line joining node, and strong networks represented by full merger-linked node.

Keywords

push the sum statisticke credibility of the verification protocol, stochasticke distribuovane algorithms

Released

31.08.2016

Pages from

1

Pages to

4

Pages count

4

BibTex


@article{BUT127444,
 author="Bohumil {Novotný} and Martin {Kenyeres}",
 title="Komparace statistické kredibility reprezentanta průměrné rychlosti konvergence protokolu push-sum",
 annote="Tento článek pojednává o stochastickém distribuovaném algoritmu push-sum protokol. Autoři článku zkoumají vliv počtu opakování experimentů na statistickou kredibilitu reprezentanta rychlosti konvergence. Učinili tak porovnáním variačního rozpětí průměrů rychlostí získaných z jednotlivých průběhů. V tomto článku budou porovnány výsledky výpočtů slabě propojené sítě reprezentované linkovým spojením uzlů a silně propojené sítě reprezentované plným spojením uzlů.",
 chapter="127444",
 howpublished="online",
 number="4",
 volume="18",
 year="2016",
 month="august",
 pages="1--4",
 type="journal article"
}