Patent detail

Zařízení pro přípravu vzorků pro posouzení rozptýlení vláknité polypropylenové výztuže v cementových kompozitech a způsob přípravy vzorků na tomto zařízení

KOPKÁNĚ, D. BODNÁROVÁ, L. HELA, R. HERKA, P. SŤAHEL, P.

Patent type

Patent

Abstract

Zařízení pro přípravu vzorků pro posouzení rozptýlení vláknité výztuže v cementových kompozitech. Způsob přípravy vzorků pak spočívá v tom, že se deska ve zmíněném zařízení naláme na podélné pásy, přičemž v dalším kroku se pásy otočí o 90° a v tomtéž zařízení se pásy nalámou na zlomky o jednotné velikosti.

Keywords

vláknitá polypropylenová výztuž, cementový kompozit, rozptýlení vláken, homogenita

Patent number

305770

Date of registration

09.03.2016

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ KrampeHarex CZ s.r.o., Ostrovačice, CZ Masarykova univerzita, Brno, CZ

www

Documents