Publication detail

Universal Voltage Conveyors in Fractional-Order Filter Design

KOTON, J. KUBÁNEK, D. VRBA, K. SHADRIN, A. USHAKOV, P.

Original Title

Universal Voltage Conveyors in Fractional-Order Filter Design

Czech Title

Univerzální napěťové konvejory při návrhu fráltálních filtrů

English Title

Universal Voltage Conveyors in Fractional-Order Filter Design

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

In this paper voltage-mode fractional-order low- and high-pass filters using universal voltage conveyors are presented. The assumed order of the filters is (1 + α), where 0 < α < 1. The proposed structures use the continued fraction expansion approach and hence the fractional-order transfer functions of the filters are approximated by integer-order functions. The proposed structures are easily cascadable since their output impedance is zero in theory. The performance of the filters has been verified by Spice simulations that show the proper behaviour of the proposed structures.

Czech abstract

V článku jsou prezentovány fraktální filtry dolní a horní propusti využívající univerzální napěťové konvejory. Uvažovaný řád filtrů je (1+a), jde 0 < a<1. Navržené struktury využívají přístupu řetězového zlomku a fraktální přenosové funkce jsou tak aproximovány funcemi celočíselného řádu. Navržené obvody je možné snadno zapojovat do kaskády, protože jejich výstupní impedance je teoreticky nulová. Chování filtrů bylo ověřeno Spice simulacemi, které ukazují správnou činnost navržených struktur.

English abstract

In this paper voltage-mode fractional-order low- and high-pass filters using universal voltage conveyors are presented. The assumed order of the filters is (1 + α), where 0 < α < 1. The proposed structures use the continued fraction expansion approach and hence the fractional-order transfer functions of the filters are approximated by integer-order functions. The proposed structures are easily cascadable since their output impedance is zero in theory. The performance of the filters has been verified by Spice simulations that show the proper behaviour of the proposed structures.

Keywords

Analogue signal processing; fractional order; frequency filter; universal voltage conveyor

Released

27.06.2016

ISBN

978-1-5090-1288-6

Book

Proc. 39t Int. Conf. Telecommunications and Signal Processing - TSP 2016

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT126741,
  author="Jaroslav {Koton} and David {Kubánek} and Kamil {Vrba} and Aleksandr {Shadrin} and Peter A. {Ushakov}",
  title="Universal Voltage Conveyors in Fractional-Order Filter Design",
  annote="In this paper voltage-mode fractional-order low- and high-pass filters using universal voltage conveyors are presented.
The assumed order of the filters is (1 + α), where 0 < α < 1. The proposed structures use the continued fraction expansion approach and hence the fractional-order transfer functions of the filters are approximated by integer-order functions. The proposed structures are easily cascadable since their output impedance is zero in theory. The performance of the filters has been verified by Spice simulations that show the proper behaviour of the proposed structures.",
  booktitle="Proc. 39t Int. Conf. Telecommunications and Signal Processing - TSP 2016",
  chapter="126741",
  howpublished="online",
  year="2016",
  month="june",
  pages="1--5",
  type="conference paper"
}