Publication detail

Uplatní se transformace Z v informatice ?

Smékal, Z.

Original Title

Uplatní se transformace Z v informatice ?

Czech Title

Uplatní se transformace Z v informatice ?

Language

cs

Original Abstract

V článku je popsáno, že transformace Z není využitelná pouze pro klasické řešení lineárních diferenčních rovnic s konstatními koefcienty, ale po určité modifikaci lze získat řešení i pro iterační algoritmy z informatiky

Czech abstract

V článku je popsáno, že transformace Z není využitelná pouze pro klasické řešení lineárních diferenčních rovnic s konstatními koefcienty, ale po určité modifikaci lze získat řešení i pro iterační algoritmy z informatiky

Documents

BibTex


@article{BUT126655,
 author="Zdeněk {Smékal}",
 title="Uplatní se transformace Z v informatice ?",
 annote="V článku je popsáno, že transformace Z není využitelná pouze pro klasické řešení lineárních diferenčních rovnic s konstatními koefcienty, ale po určité modifikaci lze získat řešení i pro iterační algoritmy z informatiky",
 address="Sdělovací technika spol. s.r.o.",
 chapter="126655",
 howpublished="print",
 institution="Sdělovací technika spol. s.r.o.",
 number="7/8",
 year="2016",
 month="july",
 pages="33--36",
 publisher="Sdělovací technika spol. s.r.o.",
 type="journal article - other"
}