Publication detail

Robust Mutual Authentication and Secure Transmission of Information on Low-cost Devices Using Physical Unclonable Functions and Hash Functions

ČLUPEK, V. ZEMAN, V.

Original Title

Robust Mutual Authentication and Secure Transmission of Information on Low-cost Devices Using Physical Unclonable Functions and Hash Functions

Czech Title

Silná Obousměrná Autentizace a Zabezpečený Přenos Informací na Hardwarově Omezených Zařízeních Pomocí Fyzicky Neklonovatelných Funkcí a Hashovacích Funkcích

English Title

Robust Mutual Authentication and Secure Transmission of Information on Low-cost Devices Using Physical Unclonable Functions and Hash Functions

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

In this paper we focused on authentication on low-cost devices. We proposed a new mutual authentication protocol suitable for implementation on low-cost devices. The proposed protocol is simple and uses only appropriate low-cost Hash functions and Physical unclonable functions (PUFs). The proposed protocol enables secure transmission of information from the one user to the another user. For this purpose cryptographic primitives are only used as Hash functions, the exclusive OR operation (XOR) and PUFs. The sender XORed secret information with secret data, which can be generated only by the corresponding user who the secret information are intended for. Security of the proposed mutual authentication protocol with secure transmission of information is described.

Czech abstract

V tomto článku jsme se zaměřili na autentizaci na hardwarově omezených zařízeních. Navrhli jsme nový obousměrný autentizační protokol vhodný pro implementaci na hardwarově omezených zařízeních. Navržený protokol je jednoduchý a používá pouze vhodné odlehčené Hashovací funkce a Fyzicky neklonovatelné funkce (PUFs). Navržený protokol umožňuje zabezpečený přenos informací od jednoho uživatele k jinému uživateli. Pro tento účel jsou využita pouze kryptografická primitiva jako Hashovací funkce, exkluzivní disjunkce (XOR) a PUFs. Odesílatel provede operaci XOR s tajnou informací a s tajnými daty, jenž může vygenerovat pouze odpovídající uživatel pro něhož je určena tajná informace. Bezpečnost navrženého obousměrného autentizačního protokolu se zabezpečeným přenosem informací je popsána.

English abstract

In this paper we focused on authentication on low-cost devices. We proposed a new mutual authentication protocol suitable for implementation on low-cost devices. The proposed protocol is simple and uses only appropriate low-cost Hash functions and Physical unclonable functions (PUFs). The proposed protocol enables secure transmission of information from the one user to the another user. For this purpose cryptographic primitives are only used as Hash functions, the exclusive OR operation (XOR) and PUFs. The sender XORed secret information with secret data, which can be generated only by the corresponding user who the secret information are intended for. Security of the proposed mutual authentication protocol with secure transmission of information is described.

Keywords

Security; Authentication; Low-cost devices; Physical unclonable functions; Hash functions.

Released

29.06.2016

ISBN

978-1-5090-1287-9

Book

TSP 2016

Pages from

100

Pages to

103

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT126574,
  author="Vlastimil {Člupek} and Václav {Zeman}",
  title="Robust Mutual Authentication and Secure Transmission of Information on Low-cost Devices Using Physical Unclonable Functions and Hash Functions",
  annote="In this paper we focused on authentication on low-cost devices. We proposed a new mutual authentication protocol suitable for implementation on low-cost devices. The proposed protocol is simple and uses only appropriate low-cost Hash functions and Physical unclonable functions (PUFs). The proposed protocol enables secure transmission of information from the one user to the another user. For this purpose cryptographic
primitives are only used as Hash functions, the exclusive OR operation (XOR) and PUFs. The sender XORed secret information with secret data, which can be generated only by the corresponding user who the secret information are intended for. Security of the proposed mutual authentication protocol with secure transmission of information is described.",
  booktitle="TSP 2016",
  chapter="126574",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2016",
  month="june",
  pages="100--103",
  type="conference paper"
}